Hỗ trợ trực tuyến:

giaovien@trangnguyen.edu.vn

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 10576312 Nguyễn Ngô Mi Lan Khối 4 4A 4640
2 10034245 Nguyễn Mai Chi Khối 1 0
3 10348345 Nguyễn Tuệ Lâm Khối 4 0
4 10444061 Trần Hoàng Huy Khối 4 0
5 10232982 Nguyễn HaMy Khối 3 0
« 1 »