Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 10030243 lê chí vỹ Khối 3 0
2 10159223 Nguyễn Phạm Hữu Phước Khối 3 0
3 9810833 nguyễn lê như ý 21 Khối 2 0
4 10158574 Nguyễn Phạm Thái Nhân Khối 2 0
5 10449165 Võ Ngọc Hân Khối 5 0
« 1 »