Hỗ trợ trực tuyến:

giaovien@trangnguyen.edu.vn

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 10105157 Đinh Hoàng Vinh Khối 2 2/4 4550
2 10997064 Mã Chí Trung Khối 5 5/5 4540
3 10279598 Nguyễn Tường Vy Khối 3 3/1 4540
4 10140583 Trần Khánh Huy Khối 2 2/2 4520
5 10100790 Phạm Diễm My Khối 2 2/4 4490
6 10102389 Nguyễn Đình Thư Các Khối 2 2/4 4480
7 10104037 Sơn Ngọc Thiên Vy Khối 4 4/3 3980
8 10104251 Lê Phạm Anh Thư Khối 2 2/4 4310
9 10174943 Phạm Khả Minh Khối 3 3/1 4460
10 10082167 trương minh phương Khối 2 2/4 4440
11 10099093 Trần Chí Tín Khối 2 2/4 4430
12 10102690 Trần thiện Mỹ Khối 2 2/4 4410
13 10103899 Nguyễn Quỳnh Phương Nghi Khối 2 2/4 4080
14 10081427 Vương Trần Kim Tiền Khối 2 2/4 4350
15 10114313 liên ngọc hân Khối 2 2/4 4340
16 10099887 Võ Long Thành Khối 2 2/4 4620
17 10103318 Phạm Gia Khiêm Khối 2 2/4 4320
18 10531109 le nguyen trac khang Khối 2 2/2 4310
19 10998572 Trần Ánh Hồng Khối 1 1/4 4290
20 10220308 cao tiến vươn Khối 5 5/2 3280
21 10081013 Lư Nguyễn Xuân Đào Khối 4 4/3 4250
22 10085981 Lâm Minh Đăng Khối 2 2/2 3770
23 10085264 Nguyễn Tâm Đính Khối 2 2/4 4240
24 10100778 Trần Nguyên Khôi Khối 2 2/4 4220
25 10084334 Nguyễn Phú Thịnh Khối 2 2/4 4220
« 1 2 3 4 5 6 7 »