Hỗ trợ trực tuyến:

giaovien@trangnguyen.edu.vn

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 10085313 Nguyễn Hồng Phúc Lâm Khối 1 1/1 5030
2 10530602 Trần Lê Ngọc Nhi Khối 2 2/2 5010
3 10999832 Nguyễn Trần Ngọc My Khối 5 5/1 5010
4 10079969 TRẦN ĐỨC QUANG ANH Khối 1 1/2 4990
5 10996222 Lý Minh Triết Khối 1 1/5 4990
6 10086128 võ minh luận Khối 4 4/3 4970
7 10151191 Trần Ngô Kiến Văn Khối 3 3/5 4940
8 10081484 Trần Lê Đại Lộc Khối 4 4/3 4920
9 10999059 Nguyễn Hồ Thiên Kim Khối 5 5/1 4900
10 10095622 Liên Ngọc Bích Khối 2 2/4 4860
11 10082308 Ngô Thiên Phúc Khối 1 1/2 4850
12 10098936 Phan Gia Khánh Khối 4 4/5 4600
13 10170577 Lê Nguyễn Gia Hân 2013 Khối 3 3/3 4810
14 10545988 Trần Hải Dương Khối 3 3/1 5160
15 11008465 Nguyễn Hưng Thịnh Khối 5 5/1 4770
16 10164796 Dương Thành Dương Khối 2 2/3 4610
17 10070862 Trần Nguyễn Phúc Anh Khối 2 2/4 4720
18 10105950 Lê Minh Triết Khối 2 2/4 4720
19 10097957 Nguyễn Thụy Hồng Loan Khối 2 2/4 4710
20 10997505 NGÔ GIA PHÚ Khối 3 3/1 4710
21 10095528 Trần Khánh Bình Khối 2 2/4 4670
22 10125174 Lê Phạm Tấn Dũng Khối 4 4/3 4630
23 10151382 Trần Bảo Khối 2 2/2 4620
24 10163045 Châu Quốc Giang Khối 3 3/3 4620
25 10147926 Mã Hoàng Long Khối 3 3/1 5400
« 1 2 3 4 5 6 »