Hỗ trợ trực tuyến:

giaovien@trangnguyen.edu.vn

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 10110633 Ngô Nguyễn Phương Lan Khối 2 2/2 5280
2 11006215 Phạm Nguyễn Gia Hân Khối 1 1/5 4450
3 10085853 Trần Gia Hân Khối 4 4/3 5970
4 10098235 Liên Chí Thiện Khối 3 3/5 5290
5 10121615 Huỳnh Tuệ Mẫn Khối 1 1/6 5790
6 10126996 Nguyễn Minh Hòa Khối 2 2/2 5180
7 10172468 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hân Khối 3 3/3 5430
8 10097413 Lâm Trúc Lam Khối 4 4/2 5430
9 10082372 Phan Võ Thảo Nhiên Khối 1 1/5 5420
10 10114616 Ngô Quốc Bảo Khối 1 1/2 5610
11 11019456 Huỳnh Mai Anh Khối 3 3/3 4470
12 11011530 Trần Hoàng Kiên Khối 1 1/5 4530
13 10105887 Lư Phương Binh Khối 2 2/3 5340
14 10088365 Phạm Minh Khuê Khối 2 2/1 5320
15 11006470 Lê Nguyễn Đăng Khôi Khối 1 1/5 5300
16 10088397 Phạm Đặng Vĩnh Phúc Khối 3 3/5 5350
17 10333931 Trần Trọng Nhân Khối 1 1/2 5210
18 10080987 Nguyễn Đa Lộc Khối 2 2/4 5190
19 11002255 Trần Hoàng Kiên Khối 1 1/5 5150
20 10998233 Phạm Nguyễn Anh Kiệt Khối 2 2/2 5140
21 10082873 nguyễn tố phương giao Khối 4 4/3 5270
22 10233744 Quách Thiên Kim Khối 5 5/2 4330
23 10104209 Lưu Trúc Quân Khối 2 2/4 5650
24 11006357 Trương Hoàng Yến Khối 1 1/5 5050
25 11012646 Lê Nguyễn Bích Ngọc2412 Khối 1 1/5 3980
« 1 2 3 4 5 »