Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 10083510 nguyễn quí ngọc long Khối 1 1/6 5800
2 10085205 Nguyễn Trọng Nam Khánh Khối 2 2/2 5760
3 10362170 LÊ MINH ĐỨC Khối 4 4/1 5640
4 10997372 Lê Nguyễn Bích Ngọc Khối 1 1/5 5920
5 10122313 Nguyễn Xuân Lộc Khối 1 1/2 5910
6 10102844 Lê Đoàn Ngọc Diệp Khối 2 2/3 5910
7 10054312 Kim Bùi Đức Quang Khối 1 1/2 5860
8 10058945 Tăng Nguyễn Phúc Nguyên Khối 1 1/2 5860
9 10144409 Võ Như Thảo Khối 2 2/2 4970
10 10098454 Nguyễn Trịnh Thiện Ân Khối 2 2/3 5790
11 11013246 Nguyễn Gia Nguyễn Khối 1 1/5 4790
12 11008570 Ngô Thanh Vân Khối 1 1/5 5730
13 10441437 Nguyễn Ngọc Duy Khối 4 4/3 5720
14 11011627 Lục Quôc Thịnh Khối 1 1/5 5510
15 10940865 Thạch Thuỷ Tiên Khối 5 5/4 5400
16 10113456 Nguyễn An Huy Khối 2 2/2 5670
17 10106512 Phạm Minh Tùng Khối 2 2/1 5320
18 10124783 Trần Thiên Phúc Khối 1 1/2 5600
19 11009516 Phan Ngọc Khánh Vy Khối 1 1/5 4990
20 11006215 Phạm Nguyễn Gia Hân Khối 1 1/5 4450
21 10098235 Liên Chí Thiện Khối 3 3/5 5290
22 10165196 Nguyễn Hồng Thảo Khối 2 2/3 5830
23 10126996 Nguyễn Minh Hòa Khối 2 2/2 5180
24 10172468 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hân Khối 3 3/3 5430
25 10082372 Phan Võ Thảo Nhiên Khối 1 1/5 5420
« 1 2 3 4 »