Hỗ trợ trực tuyến:

giaovien@trangnguyen.edu.vn

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 10083510 Nguyễn Quí Ngọc Long Khối 2 1/6 0
2 10085205 Nguyễn Trọng Nam Khánh Khối 3 2/2 0
3 10102844 Lê Đoàn Ngọc Diệp Khối 3 2/3 0
4 10122313 Nguyễn Xuân Lộc Khối 2 1/2 0
5 10362170 Lê Minh Đức Khối 5 4/1 0
6 10058945 Tăng Nguyễn Phúc Nguyên Khối 2 1/2 0
7 10054312 Kim Bùi Đức Quang Khối 2 1/2 0
8 10441437 Nguyễn Ngọc Duy Khối 5 4/3 0
9 10113456 Nguyễn An Huy Khối 3 2/2 0
10 10124783 Trần Thiên Phúc Khối 2 1/2 0
11 11009516 Phan Ngọc Khánh Vy Khối 2 1/5 0
12 10165196 Nguyễn Hồng Thảo Khối 3 2/3 0
13 10997372 Lê Nguyễn Bích Ngọc Khối 2 1/5 0
14 11002592 Giã Nguyễn Thy Trúc Khối 3 2/2 0
15 10120147 Phạm Minh Thy Khối 2 1/2 0
16 10144409 Võ Như Thảo Khối 3 2/2 0
17 10066954 Mã Lan Anh Khối 3 2/4 0
18 10098454 Nguyễn Trịnh Thiện Ân Khối 3 2/3 0
19 11013246 Nguyễn Gia Nguyễn Khối 2 1/5 0
20 11008570 Ngô Thanh Vân Khối 2 1/5 0
21 11011627 Lục Quôc Thịnh Khối 2 1/5 0
22 10996893 Trần Thị Thúy An Khối 6 5/4 0
23 10940865 Thạch Thuỷ Tiên Khối 6 5/4 0
24 10134084 Lý Ngọc Minh Anh Khối 3 2/2 0
25 10106512 Phạm Minh Tùng Khối 3 2/1 0
« 1 2 3 4 »