Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 9471122 HUỲNH LÊ CHÍ BẢO Khối 2 2B 5790
2 10184049 Bùi Đinh Trọng Phát Khối 3 3A1 5380
3 10362519 Nguyễn Văn Khoa Khối 1 1A1 5330
4 10362329 Nguyễn Võ Khôi Nguyên Khối 2 2A1 5240
5 10362254 Nguyễn Lê Như Ý Khối 2 2A1 5470
6 10485730 linhtri2021 Khối 1 1A1 5450
7 10362548 Nguyễn Nhã Yến Khối 1 1A1 5060
8 9473742 Nguyễn Gia Hạo Khối 3 3A1 5040
9 10362434 Nguyễn Thị Bảo Yến Khối 1 1A1 5270
10 10362225 Nguyễn Xuân Ni Khối 2 2A1 5180
11 10365679 Huỳnh Thị Quỳnh Giao Khối 2 2A1 5100
12 10362282 Châu Hoàng Huy Khối 2 2A1 4980
13 10362461 Biện Quốc Đỉnh Khối 1 1A1 4760
14 10362305 Phạm Minh Thư Khối 2 2A1 4750
15 9473752 Triệu Kim Ngân Khối 3 3A1 4720
16 10669755 vitrilinhtha Khối 1 1A1 4640
17 10376997 Kim Khối 1 1A1 4640
18 10362169 Trương Thị Hồng Đoan Khối 2 2A1 4620
19 9486806 Trương Thị Cúc Khối 2 2B 4550
20 9471419 Trương Thị Hồng Đoan Khối 2 2B 4540
21 9471574 Phạm Ngọc Hà Khối 3 3A1 4320
22 9478602 Trương Thị Kim Ngân Khối 2 2B 4480
23 10258593 Đoàn Minh Khoa Khối 1 1A1 4460
24 10892389 Trần Như Huỳnh Khối 2 2A2 4420
25 9490943 Trương Thị Hồng Đoan Khối 2 2B 4410
« 1 2 3 4 »