Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 9467843 Nguyễn Trúc Quỳnh Khối 4 0
2 9470958 Tô Chí Hưng Khối 5 0
3 8447676 Trần Thanh Hợp Khối 4 0
4 9470915 Nguyễn Thanh Trà Khối 5 0
5 9467629 Nguyễn Anh Kiên Khối 5 0
6 9467745 Nguyễn Huyền Trân 0
7 9470939 Nguyễn Thị Tuyết Kha Khối 5 0
8 9470883 Dương Đặng Hiền Diệp Khối 4 0
9 9470877 Thái Trâm Anh Khối 4 0
10 9470900 Trần Thanh Hợp Khối 4 0
11 9470894 Trương Khải Đăng Khối 4 0
12 9470890 Nguyễn Tuấn Minh Khối 4 0
13 9467866 Nguyễn Sơn Hà Thanh Khối 4 0
14 9470906 Lâm Gia Hạo Khối 5 0
15 9470947 Lý Trúc Quỳnh Khối 5 0
16 9474901 Nguyễn Quốc Thịnh 0
17 9470912 Nguyễn Thị An Bình Khối 5 0
18 9467639 Triệu Minh Thư Khối 5 0
19 9470921 Đào Nhã Xuyên Khối 5 0
20 9467795 Huỳnh Ngọc Trà Khối 4 0
21 9467692 Trần Thịnh Phát Khối 5 0
22 9467774 Nguyễn Thị Ngọc Ý Khối 4 0
23 9467712 Khương Gia Hạo Khối 5 0
24 9467854 Võ Thị Kiều Trang Khối 4 0
25 9470034 Nguyễn Phương Quỳnh Anh 0
« 1 2 »