Hỗ trợ trực tuyến:

giaovien@trangnguyen.edu.vn

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 9527278 Nguyễn Đăng Khôi Khối 2 0
2 9522730 HOÀNG PHÚ HÀO Khối 1 0
3 9304545 Đàm thế cường Khối 3 0
4 10142425 Trịnh Đăng Khoa Khối 1 0
5 9530794 Vũ Thuỳ Dương Khối 1 0
6 10090407 Hoàng Gia Bảo Khối 3 0
7 8871819 Nguyễn Minh Hà Khối 4 0
8 10723163 Châm Vũ Phong Khối 4 0
9 11201471 Tạ Trần Vân Ly Khối 4 0
10 11023375 Hoàng Ngọc Châu Khối 1 0
11 11220301 Lê Tiến Gia Bảo Khối 4 280
« 1 »