Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 9160146 Nguyễn Thị Châu Khối 4 4A 4530
2 8739909 Đặng Thị Hà Linh Khối 4 4A 3570
3 9009505 Lương Thị Quỳnh Chi Khối 2 2A 890
4 8819513 linhnga24 Khối 2 2C 640
5 2052035 Lương Đức Toàn Khối 5 5 0
6 2073037 vũ đức dương Khối 5 5 0
7 2353784 Nguyễn Minh Tiệp Khối 4 4 0
8 2052516 phạm đức duy Khối 5 5 0
9 2073463 trần thị yến chi Khối 5 5 0
10 2073076 đặng thị diêp Khối 5 5 0
11 2076271 đặng minh quang Khối 5 5 0
12 2064741 nguyễn thị lề Khối 5 5 0
13 2470666 vancaunho Khối 5 5C 0
14 2503789 Lý Thị Thanh Trúc Khối 3 3C 0
15 2069867 lý thị mỳ Khối 5 5 0
16 2503940 Đặng Văn Quy Khối 5 5C 0
17 2470797 vũ quynh huong Khối 5 5C 0
18 2051730 vu nguyễn quỳnh anh Khối 5 5 0
19 2052548 đặng thị yến nhi Khối 5 5 0
20 2503779 Lý Thị Ngọc Ánh Khối 3 3C 0
21 2080167 vũ nguyễn quỳnh anh Khối 5 5 0
22 2207602 nguyễn kim huệ Khối 4 4 0
23 2052461 đặng thị diệp linh Khối 5 5 0
24 2498842 ngô đức anh Khối 2 2A 0
25 1216146 Mã Thị Như Khối 4 4 0
« 1 2 »