Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 8876165 Lưu Khánh Ly Khối 1 1A 5160
2 8876190 Phạm Anh Khoa Khối 1 1A 5130
3 8876319 Đặng Quốc Bảo Khối 3 3B 4980
4 8876227 Vũ Hoàng Thùy Dung Khối 2 2A 4770
5 8918314 Ma Seo Huy Khối 1 1A 4700
6 8951976 Lê Thành Đạt Khối 1 1A 4680
7 8918769 Lưu Thị Ngọc Bích Khối 1 1A 4620
8 8876210 Vũ Ngọc Hân Khối 2 2A 4560
9 8865429 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Khối 2 2A 4380
10 8868741 Đặng Quốc Bảo Khối 3 3B 4360
11 8564430 Tô Thị Tường Vi Khối 1 1A 4210
12 9101814 Lục Thanh Phong Khối 1 1A 4110
13 8901475 Lý Thị Thảo Khối 4 4A 3950
14 1202348 Tô Bảo Ngọc Khối 3 3A 3900
15 8306881 Bàn thị Mỹ Vân Khối 1 1A 3860
16 8918926 Nguyễn Thị Hồng Vân Khối 5 5B 3690
17 1063240 Nguyễn Lê Đào Khối 2 2A 3670
18 1244339 Bùi Gia Bảo Khối 5 5A 3650
19 1209575 Lê Anh Tuấn Khối 5 5B 3580
20 8888370 Phan Gia Bảo Khối 5 5A 3470
21 8830321 Lê Khánh Huyền Khối 2 2A 3420
22 1244344 Vàng A Khu Khối 5 5A 3390
23 8830332 Giàng Seo Hoàng Khối 2 2A 3380
24 1244333 Nguyễn Việt Quang Khối 5 5A 3380
25 1244548 Mai Như Ngọc Khối 3 3B 3380
« 1 2 3 4 »