Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 8485380 Vũ Dương Cầm Khối 1 1A 5670
2 8485378 Ngô Ngọc Ánh Khối 1 1A 5640
3 8486999 Đỗ Bảo An Khối 1 1B 5500
4 8485383 Vũ Sơn Tùng Khối 1 1A 5320
5 8493779 Lê Gia Huân Khối 2 2B 5050
6 8531287 Lưu Khánh Ly Khối 1 1B 4980
7 8485382 Lê Ánh Ngọc Khối 1 1A 4960
8 8493997 Nguyễn Bảo Ngọc Khối 2 2B 4930
9 8487013 Lưu Thị Yến Nhi Khối 1 1B 4930
10 8523884 Nguyễn Thu Huyền Khối 5 5B 4830
11 8532730 Vũ Hoài An Khối 1 1A 4800
12 8523864 Bùi Phạm Đức Anh Khối 5 5B 4770
13 8485384 Đoàn Thị Huyền Trang Khối 1 1A 4760
14 8470501 Hoàng Phú Oanh Khối 1 1B 4730
15 8487007 Vũ Thanh Ngân Khối 1 1B 4720
16 8836265 Phạm Hoàng Nam Khối 1 1B 4700
17 8485390 Phạm Bảo Nguyên Khối 1 1A 4590
18 8486983 Lê Bảo Trang Khối 1 1B 4550
19 8470532 Nguyễn Trung Nghĩa Khối 1 1B 4430
20 8470454 Nguyễn Xuân Thắng Khối 1 1B 4410
21 8531619 Phạm Trọng Quốc Anh Khối 1 1B 4310
22 1037436 Bùi Trung Nghĩa Khối 2 2A 4310
23 8836296 Phạm Tiến Du Khối 1 1B 4310
24 8485392 Phạm Thị Khánh Vân Khối 1 1A 4240
25 8485395 Phạm Ngọc Linh Khối 1 1A 4240
« 1 2 3 4 »