Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 8557689 Phạm Kim Anh Khối 1 1 A 5170
2 8658244 NGUYỄN HÀ MY Khối 1 1 A 5110
3 8555506 Vũ Xuân Hạ Khối 3 3A 5040
4 8520079 Trần Bảo Trâm Khối 1 1 A 5030
5 8507563 Đinh Kim Ngân Khối 1 1 A 5030
6 2325510 Nguyễn Thành Long Khối 3 3A 4780
7 8557467 Nguyễn Ngọc Bảo Châm Khối 1 1 A 4740
8 8178528 Đinh Thao Vy Khối 3 3A 4690
9 8667900 Vũ Bảo Châu Khối 2 2A 4540
10 8511770 tranhoangthai Khối 2 2A 4410
11 8520662 Trần Tố Như Khối 1 1 A 4320
12 8521203 Trần Gia Huy Khối 1 1 A 4230
13 8637403 Vũ Xuân Sáng Khối 1 1 A 4210
14 8593702 nguyenthingocnhi Khối 2 2A 4180
15 8721777 Phạm Hoàng Bách Khối 4 4A 4180
16 2326468 Hồ Thanh Thuý Khối 5 5A 4090
17 8512600 buixuanmaish2 Khối 2 2A 4080
18 8511686 tanghoangkimphuong Khối 2 2A 4040
19 1317382 hainguyen Khối 3 3A 4010
20 2258707 Trần Phương Phương Khối 5 5A 3980
21 8172848 Đinh Mạnh Long Khối 3 3A 3960
22 1053012 Nguyễn Thị Thanh Hường Khối 5 5A 3950
23 2615686 Hồ Thanh Thuỷ Khối 5 5A 3940
24 2273174 Lê Xuân Sang Khối 5 5A 3910
25 1200035 Hoàng Hồng Nhiên Khối 5 5A 3900
« 1 2 3 4 »