Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 8524618 Nguyễn Thế Anh Khối 1 1A 6200
2 8532058 Trần Trọng Côn Khối 1 1B 5510
3 8529512 Bàn Phương Thảo Khối 1 1A 5460
4 8524336 Vi quang minh Khối 1 1A 5310
5 8524181 Đỗ Thái Dương Khối 1 1A 5300
6 8532189 Nguyễn Đinh Tùng Khối 1 1B 5190
7 8648053 PHẠM TRUNG KIÊN Khối 2 2A 5040
8 8561002 Ninh Nguyễn An Bình Khối 2 2B 4930
9 8523877 Đào Yến Nhi Khối 4 4 4820
10 8523913 Đô thái dương Khối 1 1A 4780
11 1203552 Trần Quỳnh Anh Khối 3 3B 4630
12 8688017 Tăng Phương Vy Khối 2 2A 4410
13 8531125 Dương Minh Quân Khối 1 1B 4360
14 8524333 Đỗ Quốc Vinh Khối 1 1A 4340
15 2609972 Vũ Duy Khoa Khối 4 4A 4270
16 8454452 Ninh Nguyễn Bình An Khối 2 2B 4240
17 1174499 Bùi Bảo Châu Khối 2 2A 4140
18 1175088 Vũ Đức Quang Khối 2 2A 4110
19 8694296 nguyễn duy khánh Khối 2 2B 4110
20 8717424 Đỗ Thanh Trúc Khối 3 3A 4100
21 1196718 Lê Duy Đạt Khối 5 5A 4070
22 8666210 Nguyễn Hà Anh Thư Khối 3 3B 4070
23 1248378 Phạm Ngọc Chi Khối 5 5A 4020
24 1108424 Phạm Minh Tuấn Khối 2 2B 4020
25 1218010 Lê Bảo Long Khối 3 3A 4020
« 1 2 3 4 »