Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 8508722 Nguyễn Diễm My Khối 1 1B 5550
2 8531861 Trần Hà My Khối 1 1B 5510
3 8508758 Nguyễn Thảo Tiên Khối 1 1B 5490
4 8826632 trần thị doanh doanh Khối 5 5B 5300
5 9065975 Lý Thị Ngọc Khối 2 2D 5260
6 8508689 Nguyên Trọng Dương Khối 1 1B 5190
7 8860317 Đặng Triều Vĩ Khối 1 1C2 5150
8 8507719 Nguyễn Bảo Ngọc Khối 1 1A 5120
9 8860625 us1-Vi Bảo Ngọc 3B2 Khối 3 3B2 5100
10 8896915 Cháp Thị Phương Nhi Khối 1 1D 5080
11 8524997 Trần Văn Vịnh Khối 3 3B2 5080
12 8609524 Bùi Bảo Ngọc Khối 4 4B 5060
13 8777836 Nguyễn Nhật Tân Khối 1 1B 4940
14 8507683 Trần Thanh Chúc Khối 1 1A 4930
15 8518877 Cháp Thị Ngọc Diệu Khối 1 1D 4850
16 8494729 Trần Hà Vy Khối 1 1A 4840
17 8846256 Vàng Thị Như Quỳnh Khối 1 1B 4810
18 8516551 Nguyễn Ngọc Bích Khối 3 3B1 4810
19 9064489 Sùng Văn Thượng Khối 2 2D 4800
20 8876525 trần thị huyền trang Khối 5 5B 4760
21 8856938 trần đăng khoa Khối 5 5B 4730
22 8529951 Triệu Gia Huy Khối 1 1A 4710
23 8526528 Đặng Quốc Bảo Khối 1 1C1 4690
24 8514815 Đặng Thị Quỳnh Anh Khối 5 5C 4670
25 8515119 Phạm Hồng Nhung Khối 2 2B1 4650
« 1 2 3 4 »