Hỗ trợ trực tuyến:

giaovien@trangnguyen.edu.vn

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 10394824 Hoàng Đức Phát Khối 2 2A 5180
2 10721514 Hoang Minh Hang Khối 1 1C 5890
3 10069434 Lê Bình Nguyên Khối 3 3A 5690
4 10041802 Nguyễn Hoàng Đại Nghĩa Khối 5 5A 5410
5 10081634 hoang phuongly Khối 2 2C 5660
6 10044221 Nguyễn Hoàng Đại Nghĩa Khối 5 5A 5550
7 10313587 Nguyễn Thị Thu Minh Khối 5 5B 5810
8 10071809 Nguyễn Minh Hiếu Khối 3 3A 5520
9 9571112 Hoàng Trúc Giang Khối 3 3A 5440
10 10092655 Thu Minh Khối 5 5B 5390
11 10314165 NGUYỄN XUÂN ĐỨC Khối 3 3A 5660
12 8965160 Vũ Văn Huần Khối 5 5300
13 10065207 nguyễnhoàngphương Khối 3 3A 5070
14 8990059 Nguyễn Thị Nhunga Khối 5 5420
15 10069415 Phạm Đỗ Thùy Dương Khối 3 3A 5180
16 10127347 Nguyễn Hoàng Diệu Linh Khối 3 3A 5470
17 8747407 Nguyễn Mạnh Đông Khối 5 5100
18 10056098 Ngô Quang Huy Khối 2 2C 5280
19 10946474 Nguyễn ngọc hải băng Khối 3 A 4980
20 10047218 Nguyễn Đình Vũ Khối 2 2A 4970
21 10109946 Đỗ Ngọc Hà Giang Khối 4 4A 4920
22 10075406 Nguyễn Thanh Thảo Khối 5 5A 4740
23 10038956 Trần Thảo Vy Khối 3 3A 4850
24 10044645 Lê việt hưng Khối 4 4B 5080
25 10069944 Phạm Đỗ Hoàng Cường Khối 5 5B 4510
« 1 2 3 4 »