Hỗ trợ trực tuyến:

giaovien@trangnguyen.edu.vn

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 10047982 Phạm Bảo Ngọc Khối 2 2A 5250
2 10038233 Vương Hoàng Huy Khối 2 2C 4470
3 10046638 Phạm Khánh Linh Khối 2 2C 4430
4 10049014 Nguyễn Thùy Chi Khối 2 2C 4340
5 10204030 Phạm Tuấn Hiệp 2013 Khối 3 3B 4320
6 10232928 Quản Phương Vy Khối 1 1C 4180
7 10160306 Phạm Lê Diễm My Khối 2 2A 3960
8 10047419 Phạm Thảo Vy Khối 5 5A- Vũ THị DUYêN- GVCN 4030
9 10076723 Nguyễn Ngọc Hân Khối 2 2A 3490
10 10048574 ĐÀO THỊ THUỲ TRANG Khối 5 A 3270
11 10218513 le huy khánh Khối 1 LớP 1A 3090
12 10070333 Lê Huy Vũ lớp 3A Khối 3 3A 2880
13 10149904 Nguyễn Thành An Khối 1 1C 2840
14 10249773 Nguyễn Thu Dịu 5A Khối 5 5A- Vũ THị DUYêN- GVCN 2750
15 10188004 Vuong Duc Thien Khối 4 4C 2710
16 10048825 Phạm Cẩm Tú Khối 5 A 2570
17 10100784 Nguyễn Anh Tú Khối 5 A 2410
18 10159101 Hoàng Anh Thư Khối 3 3A 2380
19 10157906 Nguyễn Tuấn Khanh Khối 5 5B 2320
20 10176443 Vũ Thị Vân Anh Khối 3 3A 2250
21 10238623 Đào Mạnh Hải Khối 2 2C 2200
22 10181006 Phạm Ngọc Hải Khối 4 4A 2200
23 10181395 Đặng Gia Huy Khối 3 3A 2200
24 10175624 Đào Khánh Duy Khối 3 3A 2090
25 10042902 Nguyễn Thu Dịu Khối 5 A 2050
« 1 2 3 4 »