Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 10470878 Trần Hoài Em Khối 5 5A1 1190
2 9477065 Nguyễn Văn Nam Khối 5 0
3 8977977 Nguyễn Mỹ Tâm 0
4 9478055 Quách Ái Thi Khối 5 0
5 9478089 Sơn Trần Hải My Khối 5 0
« 1 »