Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 9503466 Đoan Trang Khối 2 1680
2 10975963 Nguyễn thị kim ạn Khối 5 0
3 11047034 Trần Quỳnh Phương Khối 2 0
« 1 »