Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 11150525 Phan Văn Nghi Khối 5 0
2 11150510 Lê Thị Hà Vy Khối 5 5A1 240
3 11150721 Đoàn Trọng Khang Khối 5 5A1 2590
« 1 »