Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 9862488 Trần Tô Đông Nghi Khối 1 1B 5560
2 10961769 Trần Võ Gia Hân Khối 1 1A 5990
3 10981101 Hồ Đại Phát Khối 1 1A 5950
4 10976669 nguyễn kim ngân Khối 1 1A 5950
5 10229991 Trang Gia Bảo Khối 1 1A 5780
6 10243263 Quách Minh Quân Khối 1 1B 5770
7 10214779 Huỳnh Trần Bảo Thy Khối 3 3B 5760
8 9840793 Dương Khánh Toàn Khối 4 4A 5760
9 9840844 Trần Hải Yến Khối 3 3B 5690
10 10408358 Trần Nhật Tân Khối 1 1B 5670
11 9840583 Trần Nguyễn Diệu Ngân Khối 4 4A 5660
12 10979782 Nguyễn Kim Ngân Khối 1 1A 5630
13 9889237 Trần Võ Gia Hân Khối 1 1A 5580
14 10408253 Phùng Lê Yến Phương Khối 1 1B 5540
15 10320891 Lý Quốc Hưng Khối 1 1A 5520
16 10485509 Diệp Gia Linh Khối 2 2B 5510
17 10230322 Lê Mộc Trà Khối 1 1A 5480
18 9840724 Lê Phạm Kim Phụng Khối 4 4A 5480
19 10018544 Trần Ái Phương Khối 2 2B 5440
20 10182117 Nguyễn Khả Minh Khối 3 3B 5440
21 9485054 Tô Ngọc Bảo Anh Khối 2 2B 5420
22 10482596 Trần Uyển Nhi Khối 2 2B 5330
23 10231473 Lê Dương Bảo Châu Khối 1 1A 5320
24 9809011 Nguyendinhle Khối 5 5A 5300
25 10230053 Đào Thiện Phúc Khối 1 1A 5200
« 1 2 3 4 »