Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Danh sách học sinh đạt điểm cao
STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Điểm
1 8589380 Hoàng Tâm Như Khối 1 1C 5810
2 8589359 Giàng Việt Vỹ Khối 1 1B 4580
3 8589392 Hoàng Thị Hồng Khuyên Khối 2 2C 4400
4 1102070 Sủng Seo Thuận Khối 5 5B 4380
5 8590854 Bàn Đức Dương Khối 4 4A 4250
6 8560132 Nguyễn Thị Hoàng Dung Khối 4 4B 4150
7 8590895 Giàng Thị Nú Khối 4 4B 4140
8 8560064 Vàng Văn Sơn Khối 1 1A 4090
9 8590835 Phạm Đình Quyền Khối 3 3B 4080
10 8589403 Bàn Trung Hiếu Khối 2 2C 3830
11 8590913 Trương Thị Hoàng Anh Khối 4 4B 3830
12 8560077 Đặng Thị Chang Khối 3 3A 3820
13 1101903 Giàng Thị Thùy Liên Khối 2 2B 3790
14 8590872 Giàng Seo Thanh Khối 4 4A 3600
15 1101768 dang thao nhi Khối 4 4A 3520
16 8590816 Đặng Thị Bảo Trang Khối 3 3B 3510
17 8560155 Giàng Sa Anh Khối 4 4A 3450
18 8591046 Lê Đặng Kiều Trinh Khối 5 5B 3450
19 8590995 Giàng Seo Hùng Khối 5 5A 3240
20 1101865 Hầu Minh Ngọc Khối 2 2A 3210
21 8590800 Lương Thanh Tùng Khối 3 3A 3180
22 1102014 Sùng Seo Ngoan Khối 5 5B 3060
23 8560114 Trần Nhật Quý Khối 5 5A 3060
24 8590785 Trương Văn Học Khối 3 3A 3050
25 1253474 Vi Anh Đức Khối 5 5A 2730
« 1 2 »