Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Tra cứu mã thi

Tra cứu học sinh bằng mã thi
Lưu ý: Thời gian cập nhật điểm thi có thể bị trễ 5 phút

STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Trường Huyện Tỉnh Vòng thi Điểm Thời gian

Không tìm thấy kết quả nào