Logo

THỂ LỆ SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI NĂM HỌC 2022 - 2023

17/08/2023|.178887
.

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài”

trên Internet dành cho học sinh tiểu học 2022 - 2023

      Căn cứ Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học, đồng thời khuyến khích học sinh tự nguyện tham gia các sân chơi trí tuệ;

     Căn cứ công văn số 6373/BGDĐT-GDTH ngày 06/11/2014 về việc điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn học sinh tiểu học tham gia các hoạt động giao lưu, sân chơi trí tuệ;

     Căn cứ Quyết định số 2159/QĐ-BGDĐT ngày 05/08/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023;

      Ban Tổ chức Trạng Nguyên Toàn Tài ban hành Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên Internet cho học sinh tiểu học năm học 2022 - 2023.

Chương I

MỤC ĐÍCH SÂN CHƠI

1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại các trường tiểu học trên toàn quốc.

2. Tạo điều kiện cho học sinh làm quen và sử dụng Internet là một phương thức học tập, học sinh được luyện tập và tự kiểm tra, tự đánh giá để qua đó điều chỉnh cách học tập các môn học trong chương trình.

3. Tạo ra sân chơi trực tuyến để học sinh học tập, rèn luyện, phát triển ngôn ngữ, tư duy toán học, hiểu biết về tự nhiên & xã hội, yêu địa lí, lịch sử, văn hóa, tinh hoa dân tộc.

4. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh học tập, giao lưu, không gây áp lực cho học sinh, gia đình và nhà trường.

Chương II

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA

1. Đối tượng

Học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 trên toàn quốc có điều kiện truy cập Internet và có nguyện vọng tham gia sân chơi Trạng Nguyên Toàn Tài.

2. Đăng kí tham gia

a) Mỗi học sinh chỉ được đăng kí duy nhất 01 tài khoản để dự thi. Địa chỉ: trangnguyen.edu.vn.

(Tài khoản này sẽ sử dụng để học, luyện tập trực tuyến từ năm lớp 1 đến lớp 5; thi được cả Trạng Nguyên Tiếng Việt và Trạng Nguyên Toàn Tài).  

b) Tài khoản học sinh cần có đầy đủ các thông tin: Họ và tên; địa chỉ lớp; trường; quận/huyện; tỉnh/thành phố; số điện thoại; email. Học sinh đang học khối lớp nào chỉ được đăng ký dự thi ở khối lớp đó.

c) Học sinh vào website và đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng kí. Sau khi đăng nhập thành công, học sinh bấm chọn “Vào thi” để tham gia.

d) Tên truy cập của học sinh không được vi phạm các quy định về đặt tên của website: trangnguyen.edu.vn. Họ và tên hiển thị phải chính xác theo giấy khai sinh, hình ảnh đại diện phải hợp thuần phong mỹ tục để được duyệt là thành viên của sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên Internet.

Chương III

QUY ĐỊNH CÁC VÒNG THI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI

1. Số vòng thi Trạng Nguyên Toàn Tài của mỗi năm và cách thực hiện

a) Số vòng thi:

Mỗi năm học có 06 vòng thi. Các vòng thi do Ban Tổ chức cập nhật trên website: www.trangnguyen.edu.vn:

Các vòng thi kiểm tra kiến thức tổng hợp gồm: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tự nhiên và Xã hội. Mỗi vòng gồm 3 bài thi, kiến thức được phân bố như sau: 01 bài Toán, 01 bài Tiếng Anh, 01 bài kiến thức tổng hợp từ các môn học như: Tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Lịch sử, Địa lí và Khoa học.

b) Vòng thi tự do: Học sinh thi tự do từ vòng thi số 01 đến vòng thi số 04.

c) Vòng thi các cấp.

Vòng Thi Sơ Khảo: Đơn vị tổ chức cho thí sinh thi vòng thi số 05 để lấy kết quả xét vào vòng Thi Chung kết.

Vòng Thi Chung Kết: Ban Tổ chức phối hợp với các đơn vị để chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất từ khối 1 đến khối 5 từ vòng Sơ Khảo.

2. Thời điểm tham gia và cách tính thời gian làm bài cho mỗi vòng thi

Thí sinh có thể bắt đầu tham gia sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” bất cứ thời điểm nào, miễn là vượt qua được tất cả các vòng thi tự do (tự luyện) để có đủ điều kiện dự thi vòng thi các cấp.

Tổng thời gian làm bài tối đa của mỗi vòng thi là 60 phút.

Đối với vòng thi tự do và thi các cấp, thời gian làm bài được tính từ khi thí sinh bấm vào nút “Bắt đầu”.

Đối với các vòng thi  Sơ khảo, Chung kết chỉ có những thí sinh được Ban Tổ chức duyệt số báo danh (SBD) mới được vào thi.

3. Điều kiện để vượt qua một vòng thi

Đối với mỗi vòng thi tự do: Điểm tối đa của một vòng thi là 300 điểm. Thí sinh được thi lại nhiều lần nếu chưa đạt 150 điểm. Nếu đạt từ 150 điểm trở lên thì mới được công nhận vượt qua vòng thi đó.

Đối với vòng thi Sơ khảo, Chung kết: Thí sinh chỉ được làm bài thi 01 lần duy nhất (trừ khi gặp sự cố phòng thi, Hội đồng thi liên hệ với Ban Tổ chức để được giải quyết).

Thí sinh phải vượt qua vòng thi trước mới được dự thi vòng thi tiếp theo.

4. Thông báo điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi

Điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi được thông báo trên website sau khi thí sinh hoàn thành vòng thi. Kết quả này được lưu lại trong phần “Bảng Vàng” của website: www.trangnguyen.edu.vn.

5. Xếp hạng thí sinh

Thứ hạng thí sinh trên website: www.trangnguyen.edu.vn được căn cứ theo thứ hạng từ cao xuống thấp của tổng điểm và tổng thời gian làm bài thi của thí sinh qua các vòng thi.

Điểm để xét giải trong vòng thi các cấp được căn cứ trên điểm và thời gian của vòng thi mà thí sinh dự thi. Trường hợp điểm và thời gian bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ xét tổng điểm, tổng thời gian thi qua tất cả các vòng của thí sinh.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Tổ chức

Để quản lí, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên Internet:

- Công ty Đầu tư Giáo dục Trạng Nguyên thành lập Ban Tổ chức, Ban Cố vấn.

- Các đơn vị tổ chức thi tập trung: Các cơ sở giáo dục thành lập Ban Tổ chức Sơ Khảo; Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban Tổ chức Chung kết.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chưa tổ chức thi tập trung tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục thành lập Ban Tổ chức cấp trường và tổ chức cho học sinh tham gia giao lưu. Các cơ sở giáo dục có thể phối hợp với Ban Tổ chức để thành lập các điểm thi tập trung phù hợp với điều kiện của địa phương. 

2. Tổ chức vòng thi Sơ khảo 

Kế hoạch tổ chức thi Sơ khảo như sau:

- Nhà trường phối hợp với Ban Tổ chức thành lập Hội đồng coi thi, xét giải, cấp giấy chứng nhận và giải thưởng cho thí sinh tham gia.

- Thời gian tổ chức giao lưu (dự kiến): từ ngày 15/11/2022 đến ngày 18/11/2022 (các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị thi tập trung tự quyết định ngày thi riêng).

- Địa điểm thi: Phòng máy tính có kết nối Internet.

- Thí sinh ngồi tập trung tại phòng thi chờ nhập mã thi.

- Giám thị cấp mã thi trong phòng thi, thí sinh nhập mã thi và dự thi.

- Thí sinh được công nhận làm bài 01 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, học sinh sẽ được Ban Tổ chức kiểm tra và hỗ trợ thi lại).

- Kết quả thi: Kết quả thi căn cứ theo hướng dẫn tại Chương III Điều 5.

- Chọn thí sinh thi Chung kết: Hệ thống chọn thí sinh dự thi Chung kết. Học sinh đạt đủ 2 tiêu chuẩn:

+ Xếp hạng: Tỷ lệ 50% học sinh dự thi Sơ khảo mỗi trường sẽ dự thi Chung kết (Trường có 01 bạn thì sẽ không có thí sinh dự thi Chung kết).

+ Điểm: Kết quả từ 200 điểm trở lên.

3. Tổ chức Vòng thi Chung kết

Kế hoạch tổ chức thi Chung kết như sau:

- Ban Tổ chức phối hợp với các cơ quan chức năng để thành lập Hội đồng thi.

-  Thời gian thi dự kiến: Ngày 05/12/2022 (các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị thi tập trung tự quyết định ngày thi riêng).

- Hình thức dự thi: Thi trực tuyến

- Địa điểm: Thi tại phòng máy tính có kết nối Internet.

- Thí sinh đạt đủ các tiêu chuẩn sẽ được chọn dự thi Chung kết.

- Thí sinh được duyệt thi Chung kết.

- Thí sinh được cấp mã thi.

- Giám thị cấp mã thi trong phòng thi.

- Thí sinh được công nhận làm bài 01 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, học sinh sẽ được Ban Tổ chức kiểm tra và cho thi lại ngay).

- Kết quả thi: Kết quả thi căn cứ theo hướng dẫn tại Chương III Điều 5.

Chương V

KHEN THƯỞNG

Danh sách thí sinh đạt giải các vòng thi Sơ khảo, Chung kết được thông báo trên website: www.trangnguyen.edu.vn.

Ban Tổ chức phối hợp với các tỉnh/thành phố cấp giấy chứng nhận cho thí sinh đạt giải tại vòng thi Sơ khảo và Chung kết.

1. Vòng thi Sơ khảo

    Đối với các tỉnh/thành phố tổ chức thi tập trung: Ban Tổ chức vòng thi Sơ khảo quyết định cấp giấy chứng nhận và phần thưởng cho thí sinh theo quy định của từng tỉnh/thành phố.

   Đối với các tỉnh/thành phố chưa có điều kiện tổ chức thi tập trung: Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận theo quy định chung của từng vòng thi.

2. Vòng thi Chung kết

Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận thí sinh đạt giải vòng thi Chung kết. Giải thưởng dành cho học sinh mỗi khối lớp như sau:

- 01 Giải Trạng Nguyên Toàn Tài, giải thưởng trị giá 3 triệu đồng.

- 01 Giải Bảng Nhãn Toàn Tài, giải thưởng trị giá 2 triệu đồng.

- 01 Giải Thám Hoa Toàn Tài, giải thưởng trị giá 1 triệu đồng.

- 100 giấy khen Giải Nhất.

- 200 giấy khen Giải Nhì.

- 300 giấy khen Giải Ba.

Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận cho các đơn vị giáo dục như sau:

+  05 tỉnh có nhiều thí sinh tham gia nhất: Kỷ niệm chương và quà tri ân.

+  30 trường có nhiều thí sinh tham gia nhất: Giấy khen và quà tặng trị giá 1.000.000vnđ

Các cá nhân và tập thể trong diện được nhận giải thưởng có trách nhiệm chấp hành các quy định về thủ tục nhận giải thưởng qua các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Chương VI

KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức thi và kinh phí khen thưởng của các vòng thi Sơ khảo và Chung kết do các tỉnh/thành phố quy định, sử dụng từ các nguồn: ngân sách, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân cho đơn vị tổ chức sân chơi.

Trên đây là Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên Internet dành cho học sinh tiểu học 2022 - 2023./.

Nơi nhận:

- Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Sở GD&ĐT các tỉnh/thành phố;

- Lưu: BTC "Trạng Nguyên Toàn Tài".

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

 Đã kí
Trịnh Thị Hương

Các Sở GD&ĐT, các Phòng GD&ĐT, các Nhà trường, thầy cô giáo có thể tải file THỂ LỆ TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI TẠI ĐÂY

BTC cảm ơn các Sở GD&ĐT, các Phòng GD&ĐT, các Nhà trường, thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh đã đồng hành và ủng hộ cuộc thi trong thời gian qua.

Mọi thông tin liên quan quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

- Hotline: 1900633330 (hoạt động từ 8:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6)

- Email: [email protected]