Logo

THỂ LỆ SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT NĂM HỌC 2022 - 2023

25/07/2023|.0
.

BTC xin kính gửi đến Quý sở Giáo dục và Đào tạo, các Nhà trường, thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh yêu mến thể lệ sân chơi Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2022 - 2023.
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt”
trên Internet dành cho học sinh tiểu học năm học 2022 - 2023 

      Thực hiện Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025";

      Quyết định số 2805/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến 2025";

      Căn cứ chỉ thị 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học, đồng thời khuyến khích học sinh tự nguyện tham gia các sân chơi trí tuệ;

      Căn cứ công văn số 6373/BGDĐT-GDTH ngày 06/11/2014 về việc điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn học sinh tiểu học tham gia các hoạt động giao lưu, sân chơi trí tuệ;

      Căn cứ Quyết định số 2159/QĐ-BGDĐT ngày 05/08/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023;

      Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-NXBGDVN của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Cố vấn sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet dành cho học sinh tiểu học ngày 05/04/2022;

      Căn cứ vào nhu cầu và mong muốn thực hiện trách nhiệm xã hội của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục, Công ty Đầu tư Giáo dục Trạng Nguyên với nhiều thế hệ học sinh, giáo viên của đất nước.

      Ban Tổ chức ban hành Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet dành cho học sinh tiểu học năm học 2022 - 2023 như sau:                                     

Chương I       MỤC ĐÍCH SÂN CHƠI

 1.       Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại các trường tiểu học trên toàn quốc. Học sinh được sử dụng Internet là một phương thức học tập, luyện tập và tự kiểm tra, tự đánh giá để qua đó điều chỉnh cách học các môn học phù hợp. 
 2.       Tạo ra sân chơi trực tuyến về tiếng Việt để học sinh học tập, rèn luyện, phát triển ngôn ngữ. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh học tập, giao lưu, đấu trí, không gây áp lực cho học sinh, gia đình và nhà trường.
 3.       Giúp học sinh thêm yêu tiếng Việt, hiểu rõ về địa lí, lịch sử, văn hoá, từ đó yêu quê hương đất nước, nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế.
 4.       Tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương II : ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ ĐĂNG KÍ THAM GIA

       1. Đối tượng

       Học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 trên toàn quốc có điều kiện truy cập Internet và có nguyện vọng tham gia sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt”
       2. Đăng kí tham gia

       a. Mỗi học sinh chỉ được đăng kí duy nhất 01 tài khoản trên website: trangnguyen.edu.vn.

          (Tài khoản này sẽ sử dụng từ năm lớp 1 đến lớp 5 và thi được cả Trạng Nguyên Tiếng Việt và Trạng Nguyên Toàn Tài).

       b. Đăng kí thành viên trên website: www.trangnguyen.edu.vn (xem phần hướng dẫn trên website). Học sinh cần đăng kí đúng các thông tin: Họ và tên; địa chỉ lớp; trường; quận/huyện; tỉnh/thành phố; số điện thoại; email. Học sinh đang học khối lớp nào chỉ được đăng kí dự thi ở khối lớp đó.
       c. Học sinh vào website và đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng kí. Sau khi đăng nhập thành công, học sinh bấm chọn “Vào thi” để tham gia.
       d. Tên truy cập của học sinh không được vi phạm các quy định về đặt tên của website: www.trangnguyen.edu.vn. Họ và tên hiển thị phải chính xác theo giấy khai sinh, hình ảnh đại diện phải hợp thuần phong mĩ tục mới được duyệt là thành viên của sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet.

Chương III: QUY ĐỊNH CÁC VÒNG THI

       1. Số vòng thi của mỗi năm và cách thực hiện
       a. Số vòng thi: Mỗi năm học có 19 vòng thi. Các vòng thi này do Ban Tổ chức (BTC) cập nhật trên website: www.trangnguyen.edu.vn.
       b. Vòng thi tự do: Thí sinh thi tự do từ vòng thi số 1 đến vòng thi số 15.
       c. Vòng thi các cấp

       - Vòng Thi Sơ Khảo (cấp Trường): Đơn vị tổ chức cho học sinh thi vòng thi số 16 để lấy kết quả xét vào vòng Thi Hương (cấp Quận/Huyện).

       - Vòng Thi Hương (cấp Quận/ Huyện): Đơn vị tổ chức cho học sinh thi vòng thi số 17 để lấy kết quả xét vào vòng Thi Hội (cấp Tỉnh/Thành phố).

       - Vòng Thi Hội (cấp Tỉnh): Đơn vị tổ chức cho học sinh thi vòng thi số 18 để lấy kết quả xét vào vòng Thi Đình (cấp Quốc gia).

       - Vòng Thi Đình (cấp Quốc gia): BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương để chọn ra thí sinh xuất sắc khối 4 và khối 5. Thí sinh dự thi vòng thi số 19 để được vinh danh Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa, Hoàng giáp, Tiến sĩ và các giải thưởng khác.

        2. Thời điểm tham gia và cách tính thời gian làm bài cho mỗi vòng thi

       - Thí sinh có thể bắt đầu tham gia sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” bất cứ thời điểm nào, chỉ cần vượt qua được tất cả các vòng thi để có đủ điều kiện dự thi vòng thi các cấp (Ví dụ: Thi Sơ Khảo cần vượt qua vòng thi số 15, Thi Hương cần phải vượt qua vòng thi số 16, Thi Hội cần vượt qua vòng thi số 17, Thi Đình cần vượt qua vòng thi số 18). Vòng thi mỗi cấp có sự tổ chức và giám sát của BTC và Hội đồng thi cấp đó.

       - Tổng thời gian làm bài tối đa của mỗi vòng thi là 60 phút.

       - Đối với vòng thi tự do và thi các cấp, thời gian làm bài được tính từ khi thí sinh bấm vào nút “Bắt đầu”.

       - Đối với kì thi cấp Huyện, cấp Tỉnh chỉ có những thí sinh đăng kí SBD với BTC mới được duyệt thi.

       3. Điều kiện để vượt qua một vòng thi

       - Đối với mỗi vòng thi tự do: Điểm tối đa của một vòng thi là 300 điểm. Thí sinh được thi lại nhiều lần nếu chưa đạt 150 điểm. Nếu đạt từ 150 điểm trở lên thì mới được công nhận vượt qua vòng thi đó.

       - Đối với vòng Thi Sơ Khảo, Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình: Thí sinh chỉ được làm bài thi 01 lần duy nhất (trừ khi gặp sự cố phòng thi, Hội đồng thi liên hệ với BTC để được giải quyết).

       - Thí sinh phải vượt qua vòng thi trước mới được dự thi vòng thi tiếp theo.
       4. Thông báo điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi

      Điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi được thông báo trên website sau khi thí sinh hoàn thành vòng thi. Kết quả này được lưu lại trong phần “Bảng Vàng” của website: www.trangnguyen.edu.vn.

       5. Xếp hạng thí sinh

      Thứ hạng thí sinh trên website: www.trangnguyen.edu.vn được căn cứ trên tổng điểm và tổng thời gian làm bài thi của thí sinh qua các vòng thi.

      Điểm để xét giải trong các vòng Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình được căn cứ trên điểm và thời gian của vòng thi mà thí sinh dự thi. Trường hợp điểm và thời gian bằng nhau, BTC sẽ xét tổng điểm, tổng thời gian thi qua tất cả các vòng của thí sinh.

      6. Cấp giấy khen/giấy chứng nhận

      BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường học cấp giấy khen/giấy chứng nhận cho thí sinh theo tiêu chí của từng địa phương.

Chương IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

      1. Thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) và Ban Tổ chức (BTC)
 

      Để quản lí, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet:

      - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ).

      - Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho thí sinh tham gia sân chơi thì thành lập BCĐ, BTC Thi Hương (cấp Huyện), Thi Hội (cấp Tỉnh) và có kế hoạch tổ chức tập trung tại địa phương.

      - Sở Giáo dục và Đào tạo chưa tổ chức vòng Thi Hương, Thi Hội tập trung thì tạo điều kiện thuận lợi để các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học tổ chức cho thí sinh được tự nguyện tham gia sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt”.
     2. Tổ chức vòng thi các cấp

     2.1. Các Tỉnh/Thành phố tổ chức thi tập trung

     2.1.1. Vòng Thi Sơ Khảo (cấp Trường)

     - Nhà trường cử một giáo viên tạo tài khoản có xác nhận của nhà trường để BTC kích hoạt tài khoản giáo viên.

     - Giáo viên hướng dẫn học sinh thi qua 15 vòng thi tự luyện.

     - Hội đồng thi nhà trường tổ chức thi theo công văn hướng dẫn cấp trường của BTC.

     - Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

       + Vòng thi số 16:
                                 Đợt 1: 26/12/2022 đến ngày 29/12/2022

                                 Đợt 2: 04/01/2023 đến ngày 07/01/2023

       + Ngày thi, ca thi từng khối do từng địa phương sắp xếp và đăng kí với BTC.

      - Địa điểm thi: Tại phòng máy tính có kết nối Internet.

      - Thí sinh được làm bài 01 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, học sinh sẽ được BTC kiểm tra và cho thi lại ngay).

      - Kết quả thi: Kết quả thi căn cứ theo hướng dẫn tại Chương III Điều 5.

       - Chọn thí sinh thi Hương: BTC sẽ phối hợp với các Phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận/Huyện/Thành phố trực thuộc tỉnh để đưa ra tiêu chí chọn thí sinh tham dự vòng Thi Hương.

        2.1.2. Vòng Thi Hương (cấp Quận/Huyện/Thành phố trực thuộc tỉnh)                                                                          

        - Quận/Huyện/Thành phố trực thuộc tỉnh tổ chức cho thí sinh tham gia vòng thi Hương tập trung thì căn cứ thực tế cơ sở vật chất, số lượng máy tính và đường truyền để đăng kí danh sách thí sinh dự thi vòng Thi Hương với BTC Tỉnh/Thành phố và BTC cấp Quốc gia.

       - BTC phối hợp cùng Phòng Giáo dục (PGD) thành lập Hội đồng thi.

       - Hội đồng thi tổ chức thi theo hướng dẫn Thi Hương của BTC.

       - Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

       + Vòng thi số 17: Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 18/02/2023.

       + Ngày thi, ca thi từng khối do từng địa phương sắp xếp và đăng kí với BTC.

        - Địa điểm thi: Các địa phương chủ động chọn lựa. Thí sinh tập trung để thi dưới sự giám sát của các Hội đồng thi và BTC.

        - Yêu cầu phòng thi: Phòng máy tính có kết nối Internet.

        - Thí sinh được làm bài 01 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản và cho thí sinh thi lại).

        - Kết quả thi: Kết quả thi căn cứ theo hướng dẫn tại Chương III Điều 5.

        - Chọn thí sinh Thi Hội: BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đưa ra tiêu chí chung để chọn thí sinh dự thi vòng Thi Hội phù hợp với điều kiện thực tế từng Tỉnh/Thành phố.

        2.1.3. Vòng Thi Hội (cấp Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương)

        - Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức cho thí sinh tham gia vòng Thi Hội tập trung thì căn cứ thực tế cơ sở vật chất, số lượng máy tính và đường truyền để đăng kí danh sách thí sinh dự thi vòng Thi Hội với BTC.

        - BTC phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng thi.

        - Hội đồng thi tổ chức thi theo hướng dẫn Thi Hội của BTC.

         - Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

         + Vòng thi số 18: Từ ngày 13/03/2023 đến ngày 16/03/2023.

         + Ngày thi, ca thi từng khối do từng địa phương sắp xếp và đăng kí với BTC.

       - Địa điểm thi: Các địa phương chủ động chọn lựa. Thí sinh tập trung để thi dưới sự giám sát của các Hội đồng thi và BTC.

       - Yêu cầu phòng thi: Phòng máy tính có kết nối Internet.

       - Thí sinh được làm bài 01 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản và cho thí sinh thi lại).

       - Kết quả thi: Kết quả thi căn cứ theo hướng dẫn tại Chương III Điều 5.

       - Chọn thí sinh dự Thi Đình: BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đưa ra tiêu chí chung để chọn thí sinh khối 4 và khối 5 dự thi vòng Thi Đình.

       2.2. Các Tỉnh/Thành phố không tổ chức thi tập trung

       2.2.1. Vòng Thi Sơ Khảo (cấp Trường)

      - Nhà trường cử một giáo viên tạo tài khoản có xác nhận của nhà trường để BTC kích hoạt tài khoản giáo viên.

      - Giáo viên hướng dẫn học sinh thi qua 15 vòng thi tự luyện.

      - Hội đồng thi nhà trường tổ chức thi theo công văn hướng dẫn cấp trường của BTC.

      - Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

      + Vòng thi số 16: Đợt 1: 26/12/2022 đến ngày 31/12/2022

                             Đợt 2: 02/01/2023 đến ngày 07/01/2023

      + Ngày thi, ca thi từng khối do từng địa phương sắp xếp và đăng kí với BTC.

      - Địa điểm thi: Tại phòng máy tính có kết nối Internet.

       - Thí sinh được làm bài 01 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan,     học sinh sẽ được BTC kiểm tra và cho thi lại ngay).

       - Kết quả thi: Kết quả thi căn cứ theo hướng dẫn tại Chương III Điều 5.

      - Chọn thí sinh thi Hương: BTC sẽ phối hợp với các Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận//huyện/thành phố trực thuộc tỉnh để đưa ra tiêu chí chọn thí sinh tham dự vòng Thi Hương.

      2.2.2. Vòng Thi Hương (cấp Quận/Huyện/Thành phố trực thuộc tỉnh)

     - BTC phối hợp với nhà trường thành lập Hội đồng thi.

     - Hội đồng thi tổ chức thi theo hướng dẫn Thi Hương của BTC.

     - Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

    + Vòng thi số 17: Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 18/02/2023.

    + Ngày thi, ca thi từng khối do từng địa phương sắp xếp và đăng kí với BTC.

     - Địa điểm thi: Các địa phương chủ động chọn lựa. Thí sinh tập trung để thi dưới sự giám sát của Hội đồng thi và BTC.

     - Yêu cầu phòng thi: Phòng máy tính có kết nối Internet.

     - Thí sinh được làm bài 01 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản và cho thí sinh thi lại).

     - Kết quả thi: Kết quả thi căn cứ theo hướng dẫn tại Chương III Điều 5.

     - Chọn thí sinh Thi Hội: BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo các Tỉnh/Thành phố đưa ra tiêu chí chung để chọn thí sinh dự thi vòng Thi Hội phù hợp với điều kiện thực tế từng Tỉnh/Thành phố.

     2.2.3. Vòng Thi Hội (cấp Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương)

     - BTC phối hợp với nhà trường thành lập Hội đồng thi.

     - Hội đồng thi tổ chức thi theo hướng dẫn Thi Hội của BTC.

     - Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

    + Vòng thi số 18: Từ ngày 13/03/2023 đến ngày 16/03/2023.

    + Ngày thi, ca thi từng khối do từng địa phương sắp xếp và đăng kí với BTC.

  - Địa điểm thi: Các địa phương chủ động chọn lựa. Thí sinh tập trung để thi dưới sự giám sát của các Hội đồng thi và BTC.

  - Yêu cầu phòng thi: Phòng máy tính có kết nối Internet.

  - Thí sinh được làm bài 01 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản và cho thí sinh thi lại).

  - Kết quả thi: Kết quả thi căn cứ theo hướng dẫn tại Chương III Điều 5.

  - Chọn thí sinh dự Thi Đình: BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đưa ra tiêu chí chung để chọn thí sinh khối 4 và khối 5 dự thi vòng Thi Đình.

    3. Vòng Thi Đình (cấp Quốc gia)

    - Các thí sinh thi tập trung tại địa điểm thi theo thông báo triệu tập của BTC.

    - BTC tổ chức thi tập trung tại một phòng máy tính có kết nối Internet, dùng đề thi chung, dưới sự giám sát của BTC.

    - Thời gian tổ chức thi (dự kiến): Vòng thi số 19: Từ ngày 27/04/2023 đến ngày 28/04/2023.

    - Địa điểm tổ chức: Theo thông báo triệu tập của BTC.

Chương V: KHEN THƯỞNG

      Danh sách thí sinh đạt giải các vòng Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình được thông báo trên website: www.trangnguyen.edu.vn.

     BTC phối hợp với các cơ quan chủ quản địa phương cấp giấy khen/giấy chứng nhận cho thí sinh đạt giải tại vòng Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình.
      1. Vòng Thi Hương và Vòng Thi Hội

      - Đối với các Tỉnh/Thành phố tổ chức thi tập trung, BTC cấp Trường, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố quyết định khen thưởng cho thí sinh theo quy định chung của từng Tỉnh/Thành phố.

      - Đối với các Tỉnh/Thành phố không tổ chức thi tập trung, BTC khen thưởng theo quy định chung của từng vòng thi.

      2. Vòng Thi Đình (cấp Quốc gia)

      Số lượng giải thưởng khối lớp 4 và khối lớp 5 như sau:

 • 01 giải Trạng nguyên (Quà tặng trị giá 10 triệu đồng)
 • 01 giải Bảng nhãn (Quà tặng trị giá 4 triệu đồng)
 • 01 giải Thám hoa (Quà tặng trị giá 3 triệu đồng)
 • 01 giải Hoàng giáp (Quà tặng trị giá 2 triệu đồng)
 • 01 giải Tiến sĩ (Quà tặng trị giá 1 triệu đồng)
 • Giải Nhất (Quà tặng trị giá 500.000đ)
 • Giải Nhì (Quà tặng trị giá 400.000đ)
 • Giải Ba (Quà tặng trị giá 300.000đ)
 • Giải Khuyến Khích (Quà tặng trị giá 200.000đ)

            (Giải thưởng bằng hiện vật và giấy chứng nhận của BTC)

     Các cá nhân và tập thể trong diện được nhận giải thưởng có trách nhiệm chấp hành các quy định về thủ tục nhận giải thưởng qua các văn bản hướng dẫn của BTC.

Chương VI: KINH PHÍ

      Kinh phí tổ chức thi và kinh phí khen thưởng của các vòng Thi Sơ Khảo, Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình do các tỉnh/thành phố quy định, sử dụng từ các nguồn hợp pháp: ngân sách, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân tài trợ cho đơn vị tổ chức sân chơi.

     Kinh phí tổ chức Vòng Thi Đình và kinh phí khen thưởng cấp quốc gia do BTC thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ GDTH - Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Sở GD&ĐT các tỉnh/thành phố (để t/h);

- Phòng GD&ĐT các quận/huyện/thị xã (để t/h);

- NXBGDVN;

- Viện NCS&HLGD;

- Lưu: VPBTC.

 

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 Đã kí

 

Trịnh Thị Hương

 

 

BTC cảm ơn các Sở GD&ĐT, các Phòng GD&ĐT, các Nhà trường, thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh đã đồng hành và ủng hộ cuộc thi trong thời gian qua.

Mọi thông tin liên quan quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

- Hotline: 1900633330 (hoạt động từ 8:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6)

- Email: [email protected]