Logo

THỂ LỆ SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

26/07/2023|.12
.


BTC xin kính gửi đến Quý sở Giáo dục và Đào tạo, các Nhà trường, thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh yêu mến thể lệ sân chơi Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2020 - 2021
Bản word xin tải tại đây
QUYẾT ĐỊNHV/v Ban hành Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” 
trên internet dành cho học sinh tiểu học 2021-2022

Thực hiện Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025";

Quyết định số 2805/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến 2025";

Căn cứ chỉ thị 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học, đồng thời khuyến khích học sinh tự nguyện tham gia các sân chơi trí tuệ;

Căn cứ công văn số 6373/BGDĐT-GDTH ngày 06/11/2014 về việc điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn học sinh tiểu học tham gia các hoạt động giao lưu, sân chơi trí tuệ;

 Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-BGD ĐT ngày 04/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022;

Căn cứ vào nhu cầu và mong muốn thực hiện trách nhiệm xã hội của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục, công ty ĐTGD Trạng Nguyên với nhiều thế hệ học sinh, giáo viên của đất nước.

 Ban Tổ chức ban hành Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet cho học sinh tiểu học năm học 2021 - 2022 như sau:                             

 Chương I        MỤC ĐÍCH SÂN CHƠI

 •  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại các trường tiểu học trên toàn quốc. Học sinh được sử dụng internet là một phương thức học tập, luyện tập và tự kiểm tra, tự đánh giá để qua đó điều chỉnh cách học các môn học phù 
 1. Tạo ra sân chơi trực tuyến về tiếng Việt để học sinh học tập, rèn luyện, phát triển ngôn ngữ. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh học tập, giao lưu, đấu trí, không gây áp lực cho học sinh, gia đình và nhà trường
 2. Giúp học sinh thêm yêu tiếng Việt, hiểu rõ về địa lí, lịch sử, văn hóa, từ đó yêu quê hương đất nước, nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế.
 3.  Tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương II       ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ ĐĂNG KÍ THAM GIA 

 1. Đối tượng

  Học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 trên toàn quốc có điều kiện truy cập internet và có nguyện vọng tham gia sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt”.

 1. Đăng kí tham gia

 

Mỗi học sinh chỉ được đăng kí duy nhất 1 tài khoản trên website: trangnguyen.edu.vn.

(Tài khoản này sẽ sử dụng từ năm lớp 1 đến năm lớp 5 và thi được cả Trạng Nguyên Tiếng Việt và Trạng Nguyên Toàn Tài)

Đăng kí hành viên trên website: www.trangnguyen.edu.vn (xem phần hướng dẫn trên website). Học sinh cần đăng kí đúng các thông tin: Họ và tên; địa chỉ lớp; trường; quận/huyện; tỉnh/thành phố, số điện thoại, email. Học sinh đang học khối lớp nào chỉ được đăng kí dự thi ở khối lớp đó.

 Học sinh vào website và đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng kí. Sau khi đăng nhập thành công, học sinh bấm chọn “Vào thi” để tham gia.

 Tên truy cập của học sinh không được vi phạm các quy định về đặt tên của website: www.trangnguyen.edu.vn. Họ và tên hiển thị phải chính xác theo giấy khai sinh, hình ảnh đại diện phải hợp thuần phong mĩ tục mới được duyệt là thành viên của sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet.

Chương IIIQUY ĐỊNH CÁC VÒNG THI 

 1. Số vòng thi của mỗi năm và cách thực hiện
 2. Số vòng thi: Mỗi năm học có 19 vòng thi. Các vòng thi này do Ban Tổ chức (BTC) cập nhật trên website: www.trangnguyen.edu.vn.
 3. Vòng thi tự do: Thí sinh thi tự do từ vòng thi số 1 đến vòng thi số 15.
 4. Vòng thi các cấp.

- Vòng Thi Sơ Khảo (cấp trường): Đơn vị tổ chức cho học sinh thi vòng thi số 16 để lấy kết quả xét vào vòng Thi Hương (cấp quận/huyện).

- Vòng Thi Hương (cấp quận/ huyện): Đơn vị tổ chức cho học sinh thi vòng thi số 17 để lấy kết quả xét vào vòng Thi Hội (cấp tỉnh/thành phố).

- Vòng Thi Hội (cấp tỉnh): Đơn vị tổ chức cho học sinh thi vòng thi số 18 để lấy kết quả xét vào vòng Thi Đình (cấp quốc gia).

- Vòng Thi Đình (cấp quốc gia): BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố để chọn ra thí sinh xuất sắc khối 4 và khối 5. Thí sinh dự thi vòng thi số 19 để được vinh danh Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa, Hoàng giáp, Tiến sĩ và các giải thưởng khác.

 1. Thời điểm tham gia và cách tính thời gian làm bài cho mỗi vòng thi

Thí sinh có thể bắt đầu tham gia sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” bất cứ thời điểm nào, chỉ cần vượt qua được tất cả các vòng thi để có đủ điều kiện dự thi vòng thi các cấp (Ví dụ: Thi Sơ Khảo cần vượt qua vòng thi số 15, Thi Hương cần phải vượt qua vòng thi số 16, Thi Hội phải vượt qua vòng thi số 17, Thi Đình phải vượt qua vòng thi số 18). Vòng thi các cấp có sự tổ chức và giám sát của BTC và Hội đồng thi cấp đó.

Mỗi vòng thi có 3 bài thi, thời gian làm bài của mỗi bài thi là 20 phút.

Đối với vòng thi tự do và thi các cấp, thời gian làm bài được tính từ khi thí sinh bấm vào nút “Bắt đầu”.

Đối với kì thi cấp huyện, cấp tỉnh chỉ có những thí sinh đăng kí SBD với BTC mới được duyệt thi và cấp “Mã thi” để vào thi.

 1. Điều kiện để vượt qua một vòng thi

Đối với mỗi vòng thi tự do: Thí sinh được thi lại nhiều lần nếu chưa đạt 50% tổng số điểm. Nếu đạt từ 50% tổng số điểm trở lên thì mới được công nhận vượt qua vòng thi đó. Điểm tối đa của một vòng thi là 300 điểm.

Đối với vòng Thi Sơ Khảo, Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình: Thí sinh chỉ được làm bài thi 1 lần duy nhất (trừ khi gặp sự cố phòng thi, Hội đồng thi liên hệ với BTC cấp quốc gia để được giải quyết).

Thí sinh phải vượt qua vòng thi trước mới được dự thi vòng thi tiếp theo.

 1. Thông báo điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi

 Điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi được thông báo trên website sau khi thí sinh hoàn thành vòng thi. Kết quả này được lưu lại trong phần “Bảng Vàng” của website: www.trangnguyen.edu.vn.

 1. Xếp hạng thí sinh

 Thứ hạng thí sinh trên website: www.trangnguyen.edu.vn được căn cứ trên tổng điểm và tổng thời gian làm bài thi của thí sinh qua các vòng thi.

Điểm để xét giải trong các vòng Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình được căn cứ trên điểm và thời gian của vòng thi mà thí sinh dự thi. Trường hợp điểm và thời gian bằng nhau, BTC sẽ xét tổng điểm, tổng thời gian thi qua tất cả các vòng của thí sinh.

Chương IVTỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) và Ban Tổ chức (BTC).

      Để quản lí, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet:

- Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam thành lập BCĐ, BTC.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho thí sinh tham gia sân chơi thì thành lập BCĐ, BTC và có kế hoạch tổ chức Thi Hương (cấp huyện), Thi Hội (cấp tỉnh) tập trung tại địa phương.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chưa tổ chức vòng Thi Hương, Thi Hội tập trung thì tạo điều kiện thuận lợi để các Phòng Giáo dục, các trường học tổ chức cho thí sinh được tự nguyện tham gia sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt”.       

 1. Tổ chức vòng thi các cấp

2.1. Các tỉnh/thành phố tổ chức thi tập trung

2.1.1 Vòng Thi Sơ Khảo (cấp trường) vòng thi số 16

- Nhà trường cử một giáo viên tạo tài khoản có xác nhận của nhà trường để BTC kích hoạt tài khoản giáo viên.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thi qua 15 vòng thi tự luyện.

- Giáo viên tạo mã thi cấp trường theo hướng dẫn của BTC.

- Thí sinh dự thi phải nhập mã thi cấp trường.

- Thời gian tổ chức thi: Vòng thi số 16 từ ngày 16/12/2021 – 24/12/2021

- Địa điểm thi: Tại phòng máy tính có kết nối internet.

- Hình thức thi: Thi trực tuyến.

- Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan,

học sinh sẽ được BTC kiểm tra và cho thi lại ngay).

- Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC sẽ phối hợp với từng Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố để đưa ra tiêu chí để chọn thí sinh tham dự vòng Thi Hương.

2.1.2. Vòng Thi Hương (cấp quận/ huyện/thành phố)           

- Quận/huyện/thành phố tổ chức cho thí sinh tham gia vòng thi Hương tập trung thì căn cứ thực tế cơ sở vật chất, số lượng máy tính và đường truyền để đăng kí danh sách thí sinh dự thi vòng Thi Hương với BTC tỉnh/thành phố và BTC cấp quốc gia.

- BTC phối hợp cùng Phòng Giáo dục (PGD) thành lập Hội đồng coi thi.

- Hội đồng coi thi cử cán bộ nhận mã thi.

- Hội đồng coi thi gửi kết quả thi về BTC.

- Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

+ Vòng thi số 17: Từ ngày 15/02/2022 đến ngày 18/02/2022.

+ Ngày thi, ca thi từng khối do từng địa phương sắp xếp và đăng kí với BTC.

- Địa điểm thi: Các địa phương chủ động chọn lựa. Thí sinh tập trung để thi dưới sự giám sát của các Hội đồng coi thi và BTC.

- Yêu cầu phòng thi: Phòng máy tính có kết nối internet.

- Hình thức thi: Thi trực tuyến. Hội đồng coi thi nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh.

- Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản và cho thí sinh thi lại).

- Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp theo Quyết định của BTC cấp quận/huyện/thành phố.

- Chọn thí sinh Thi Hội: BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố đưa ra tiêu chí chung để chọn thí sinh dự thi vòng Thi Hội phù hợp với điều kiện thực tế từng tỉnh/thành phố.

2.1.3. Vòng Thi Hội (cấp tỉnh/thành phố)

- Tỉnh/thành phố tổ chức cho thí sinh tham gia vòng Thi Hội tập trung thì căn cứ thực tế cơ sở vật chất, số lượng máy tính và đường truyền để đăng kí danh sách thí sinh dự thi vòng Thi Hội với BTC cấp quốc gia.

- BTC phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng coi thi.

- Hội đồng coi thi cử cán bộ nhận mã thi.

- Hội đồng coi thi gửi kết quả thi về BTC.

- Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

+ Vòng số 18: Từ ngày 15/03/2022 đến ngày 18/03/2022.

+ Ngày thi, ca thi từng khối do từng địa phương sắp xếp và đăng kí với BTC.

- Địa điểm thi: Các địa phương chủ động chọn lựa. Thí sinh tập trung để thi dưới sự giám sát của các Hội đồng coi thi và BTC.

- Yêu cầu phòng thi: Phòng máy tính có kết nối internet.

- Hình thức thi: Thi trực tuyến. Hội đồng coi thi nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh.

- Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản và cho thí sinh thi lại).

- Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp theo Quyết định của BTC tỉnh/thành phố. BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy khen cho thí sinh theo tiêu chí của từng tỉnh/thành phố.

- Chọn thí sinh dự Thi Đình: BTC phối hợp với các tỉnh thành phố đưa ra tiêu chí chung để chọn thí sinh khối 4 và khối 5 dự thi Thi Đình

2.2. Các tỉnh/thành phố không tổ chức thi tập trung

2.2.1 Vòng Thi Sơ Khảo (cấp trường) vòng thi số 16

- Nhà trường cử một giáo viên tạo tài khoản có xác nhận của nhà trường để BTC kích hoạt lại tài khoản giáo viên.

- Giáo viên, phụ huynh hướng dẫn học sinh thi qua 15 vòng thi tự luyện.

- Giáo viên tạo mã thi cấp trường theo hướng dẫn của BTC.

- Thí sinh dự thi phải nhập mã thi cấp trường.

- Thời gian tổ chức thi: Vòng thi số 16 từ ngày 16/12/2021 – 24/12/2021

 - Địa điểm thi: Tại phòng máy tính nhà trường có kết nối internet.

- Hình thức thi: Thi trực tuyến.

- Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan,

học sinh sẽ được BTC kiểm tra và cho thi lại ngay).

- Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC đưa ra mức điểm quy định chung để chọn thí sinh dự thi vòng Thi Hương (cấp quận/huyện).

2.2.2. Vòng Thi Hương (Cấp quận/ huyện)

- Ban Tổ chức cấp quốc gia phối hợp với nhà trường thành lập Hội đồng coi thi. Nhà trường cử cán bộ coi thi và cán bộ nhận mã thi.

- Thời gian tổ chức thi (dự kiến): Vòng thi số 17 ngày 17/02/2022 - 18/02/2022.

- Địa điểm thi: Phòng máy tính nhà trường có kết nối internet.

- Hình thức thi: Thi trực tuyến. Giáo viên nhận mã thi và cấp mã thi.

- Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, giáo viên lập biên bản theo mẫu trên website trangnguyen.edu.vn và cho thí sinh thi lại).

- Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC đưa ra mức điểm quy định chung để chọn thí sinh dự thi vòng Thi Hội (cấp tỉnh).

2.2.3. Vòng Thi Hội (cấp tỉnh/thành phố).

- Ban Tổ chức cấp quốc gia phối hợp với nhà trường thành lập Hội đồng coi thi.

- Hội đồng coi thi cử cán bộ coi thi, cán bộ nhận mã thi.

- Hội đồng coi thi gửi kết quả thi về BTC.

- Thời gian tổ chức thi: Vòng thi số 18 ngày 17/03/2022 - 18/03/2022.

- Địa điểm thi: Các địa phương chủ động chọn lựa. Thí sinh tập trung để thi dưới sự giám sát của Hội đồng coi thi và BTC.

- Yêu cầu phòng thi: Phòng máy tính có kết nối internet.

- Hình thức thi: Thi trực tuyến. Hội đồng coi thi nhận mã thi và cấp mã thi.

- Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản gửi về BTC để cho thí sinh thi lại).

- Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC phối hợp với nhà trường để cấp giấy khen cho thí sinh theo tiêu chí của BTC. Các tỉnh/thành phố có từ 2.000 thí sinh dự thi trở lên sẽ được chọn 1 thí sinh khối 4 và 1 thí sinh khối 5 dự Thi Đình.

 1. Vòng Thi Đình (cấp quốc gia)

- Các thí sinh thi tập trung tại địa điểm thi theo thông báo triệu tập của BTC cấp Quốc gia. BTC sẽ hỗ trợ một phần kinh phí ăn nghỉ cho thí sinh dự thi.

- BTC tổ chức thi tập trung tại một phòng máy tính có kết nối internet, dùng đề thi chung, dưới sự giám sát của BTC cấp quốc gia.

- Thời gian thi: Vòng thi số 19 ngày 16/04/2022 – 17/04/2022.

- Địa điểm tổ chức: tỉnh Ninh Bình hoặc tỉnh Phú Thọ. 

Chương V KHEN THƯỞNG

        Danh sách thí sinh đạt giải các vòng Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình được thông báo trên website: www.trangnguyen.edu.vn.

        Ban Tổ chức phối hợp với các tỉnh/thành phố cấp giấy chứng nhận cho thí sinh đạt giải tại vòng Thi Hội, Thi Đình.

 1. Vòng Thi Hương (cấp huyện) và Vòng Thi Hội (cấp tỉnh/thành phố)

- Đối với các tỉnh/thành phố tổ chức thi tập trung, BTC cấp trường, quận/huyện, tỉnh/thành phố quyết định cấp giấy khen và phần thưởng cho thí sinh theo quy định chung của từng tỉnh/thành phố.

- Đối với các tỉnh/thành phố không tổ chức thi tập trung, BTC cấp quốc gia cấp giấy khen theo quy định chung của từng vòng thi.

 1. Vòng Thi Đình (cấp quốc gia)

      Số lượng giải thưởng khối lớp 4 và khối lớp 5 như sau:

 • 01 giải Trạng nguyên (Quà tặng trị giá 5 triệu đồng)
 • 01 giải Bảng nhãn (Quà tặng trị giá 4 triệu đồng)
 • 01 giải Thám hoa (Quà tặng trị giá 3 triệu đồng)
 • 01 giải Hoàng giáp (Quà tặng trị giá 2 triệu đồng)
 • 01 giải Tiến sĩ (Quà tặng trị giá 1 triệu đồng)
 • Giải Nhất (Quà tặng trị giá 800.000đ)
 • Giải Nhì (Quà tặng trị giá 600.000đ)
 • Giải Ba (Quà tặng trị giá 500.000đ)
 • Giải Khuyến Khích (Quà tặng trị giá 400.000đ)

 (Giải thưởng bằng hiện vật và giấy chứng nhận của BTC)

Các cá nhân và tập thể trong diện được nhận giải thưởng có trách nhiệm chấp hành các quy định về thủ tục nhận giải thưởng qua các văn bản hướng dẫn của BTC. 

Chương VIKINH PHÍ

Kinh phí tổ chức thi và kinh phí khen thưởng của các vòng Thi Sơ Khảo, Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình do các tỉnh/thành phố quy định, sử dụng từ các nguồn hợp pháp: ngân sách, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân tài trợ cho đơn vị tổ chức sân chơi.

 Kinh phí tổ chức Vòng Thi Đình và kinh phí khen thưởng cấp quốc gia do BTC cấp quốc gia thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ GDTH - Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Sở GD&ĐT các tỉnh/thành phố (để t/h);

- Nhà XBGDVN – Viện NCS&HLGD

- Lưu: VPBTC;

TM.BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

  

 Đã ký

TRỊNH THỊ HƯƠNG

 

*** Các tài khoản học sinh đã sử dụng trong năm học 2020–2021 đã được nâng khối, cần vào chọn lớp phù hợp với năm học mới bắt đầu từ ngày 19-08-2021. Hướng dẫn thay đổi thông tin giáo dục xem tại: Tại đây

BTC cảm ơn các Sở GD&ĐT, các Phòng GD&ĐT, các Nhà trường, thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh đã đồng hành và ủng hộ cuộc thi trong thời gian qua.

Mọi thông tin liên quan quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

- Hotline: 1900633330 (hoạt động từ 8:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6)

- Email: [email protected]

- Fanpage: https://www.facebook.com/trangnguyen.edu.vn