Logo

HƯỚNG DẪN THÍ SINH THAM DỰ SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI CHUNG KẾT VÒNG 2

25/07/2023|.0
.

BAN TỔ CHỨC

TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/HD-BTCTNTTHà Nội, ngày 12  tháng 12 năm 2022

 

HƯỚNG DẪN SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI CHUNG KẾT VÒNG 2

- Căn cứ quyết định số 01/QĐ-BTCTNTT ngày 07/10/2022 ban hành Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài”;- Căn cứ quyết định 02/QĐ-BTCTNTT ngày 09/12/2022 ban hành quyết định công nhận kết quả sân chơi Trạng Nguyên Toàn Tài chung kết vòng 1 năm học 2022 – 2023.- Ban tổ chức Trạng Nguyên Toàn Tài ban hành hướng dẫn Chung kết vòng 2 như sau:
I. Quy định vòng tham dự và điểm tham dự
1. Vòng số 7 tham dự Online – Chung kết vòng 2:
- Học sinh được duyệt tham dự sẽ làm bài online trên máy tính tại các Hội đồng Nhà trường
- Kết quả bài làm được hiển thị trực tiếp trên https://trangnguyen.edu.vn
2. Vòng phỏng vấn
- Kết quả của học sinh sẽ được đánh giá căn cứ trên điểm số và thời gian làm bài.- Top 20 học sinh có kết quả xuất sắc nhất của mỗi khối lớp sẽ được Ban Tổ Chức (BTC) chọn vào vòng phỏng vấn trực tiếp.- Học sinh được phỏng vấn 1-1 với Hội đồng chung kết Trạng Nguyên Toàn Tài Toàn quốc.- Học sinh được lựa chọn là học sinh không vi phạm quy chế tại mục II.
II. Quy định tổ chức Chung kết Trạng Nguyên Toàn Tài vòng 2 – tham dự Online
1. Đối tượng tham gia: 
- Học sinh tham gia Chung kết Trạng Nguyên Toàn Tài vòng 01 đạt từ 270 điểm trở lên đã được BTC công nhận. - BTC công bố danh sách học sinh dự tham dự Chung kết Trạng Nguyên Toàn Tài vòng 2 tại website: http://trangnguyen.edu.vn và gửi danh sách học sinh về các Phòng Giáo Dục (PGD) và các Hội đồng Nhà trường.2. Số lượng, nội dung bài tham dự: 
- Số lượng bài tham dự: 02 bài (1 bài trắc nghiệm, 1 bài điền từ)
- Nội dung bài tham dự bao gồm:
- 30 câu hỏi trong đó có 10 câu điền từ và 20 câu trắc nghiệm.
- Thời gian làm bài: 40 phút.
3. Thời gian tham dự: Ngày 20/12/2022.
4. Ca tham dự

Chung kết vòng 2 Trạng Nguyên Toàn Tài tổ chức theo các khối như sau:

KhốiThời gianNgàyGhi chú
Ca sáng
Khối 18h00 phút đến 8h40 phút

 

 

20/12/2022

 
Khối 28h50 phút đến 9h30 phút 
Khối 39h40 phút đến 10h20 phút 
Khối 410h30 phút đến 11h10 phút 
Khối 511h20 phút đến 12h00 phút 
Ca chiều
Khối 1 đến Khối 514h00 phút đến 14h40 phút

 

20/12/2022

Áp dụng cho các học sinh gặp sự cố ca sáng
    

5. Cấp mã tham dự
- Ban tổ chức cấp mã cho các Hội đồng Nhà trường tham dự vào 14h00 phút ngày 19/12/2022 qua email đã đăng ký quyết định Hội đồng tham gia vòng 1.- Hội đồng Nhà trường chỉ cấp mã cho học sinh khi học sinh đã ở trong phòng tham dự.6. Hội đồng Giám sát
BTC Trạng Nguyên Toàn Tài chung kết vòng 2 phối hợp với các đơn vị để tổ chức Hội đồng Giám sát như sau:- BTC phối hợp với các PGD để tổ chức thành lập các Hội đồng Giám sát.- BTC xác nhận với các Trường đã thành lập Hội đồng Giám sát vòng 1.- BTC cử cán bộ hoặc tình nguyện viên trực tiếp vào Hội đồng Giám sát.- BTC kết hợp giám sát qua phần mềm Zoom.

7. Cách thức tổ chức
a. Địa điểm
- Trong thời gian BTC mở hệ thống chung kết Trạng Nguyên Toàn Tài vòng 2 ngày 20/12/2022, các đơn vị tổ chức chủ động lựa chọn các địa điểm tổ chức tham dự phù hợp với số lượng học sinh tham gia và điều kiện tổ chức của Hội đồng Nhà trường thuộc đơn vị.- Phòng máy tính có kết nối Internet.- Học sinh ngồi tập trung tại phòng chờ nhập mã tham dự.b. Cách thức học sinh tham gia
- Bước 1: Học sinh truy cập website: https://trangnguyen.edu.vn- Bước 2: Đăng nhập tài khoản đã được duyệt tham dự. Tài khoản hợp lệ có hiển thị nội dung chúc mừng: “Chúc mừng bạn đã được tham dự Trạng Nguyên Toàn Tài chung kết vòng 2”.- Bước 3: Truy cập vào mục “Vào Thi” – Chọn Trạng Nguyên Toàn Tài -> Chọn vòng 7.c. Hội đồng giám sát
- Nhà trường hoặc PGD thành lập Hội đồng giám sát thì học sinh mới được tham dự.- Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng, Hội đồng Giám sát hoặc điểm trường gửi Công văn và hình ảnh minh họa về BTC trước 12h ngày 20/12/2022.- BTC không công nhận các trường hợp giải trình, yêu cầu tham dự lại sau 12h ngày 20/12/2022.- Nhà trường không vi phạm các quy chế khảo thí tại Mục II.
8. Quy Chế Khảo Thí
- Học sinh nhập đúng mã tham dự mà BTC gửi mới được công nhận kết quả.- Học sinh làm đúng bài trong mục Trạng Nguyên Toàn Tài chung kết vòng 2.- Học sinh bắt buộc phải làm bài tại điểm tập trung có Hội đồng giám sát.- Học sinh phải tuân thủ giờ làm bài đã được BTC quy định. Các trường hợp vào muộn giờ quy định của BTC quá 5 phút sẽ không được xếp giải.- Học sinh làm lại ca chiều không được xếp giải Đặc biệt và giải Nhất.

- Hội đồng Nhà trường/Phụ huynh/Học sinh không được mở thêm các trang khác ngoài website Trạng Nguyên https://trangnguyen.edu.vn/ để tra cứu đáp án. Không được sử dụng phần mềm/thiết bị điện tử khác, máy tính bỏ túi trong quá trình làm bài.

- Không được thực hiện quay chụp nội dung đề tham dự.- Không được dùng các tiểu xảo công nghệ để can thiệp vào kết quả của thí sinh.- Không được nhắc bài, làm hộ bài cho thí sinh.
9. Xử lý các trường hợp vi phạm quy chế- BTC không công nhận kết quả của học sinh vi phạm quy chế tại Mục II.- BTC không công nhận kết quả của Hội đồng Nhà trường nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:- BTC nhận được khiếu nại về việc Hội đồng Nhà trường/ Giáo viên vi phạm quy chế khi có bằng chứng xác minh bằng hình ảnh/video thực tế.- BTC nhận được biên bản xác định vi phạm quy chế từ Hội đồng Giám sát.- Hội đồng Nhà trường có nhiều hơn 10% học sinh tham dự vi phạm Quy chế.

III. Quy định Vòng phỏng vấn1. Đối tượng- Top 20 học sinh có điểm cao nhất mỗi khối và thời gian hoàn thành bài thi sớm nhất tại Vòng tham dự online số 7 – Chung kết vòng 2 sẽ được Ban tổ chức chọn vào vòng phỏng vấn trực tiếp.2. Nội dung phỏng vấn theo yêu cầu của BTC- BTC sẽ thông báo yêu cầu những học sinh nằm trong Top 20 học sinh có điểm cao nhất mỗi khối tham gia phỏng vấn trực tiếp với BTC.
IV. Khen thưởng1. Tiêu chí xét khen thưởng- Học sinh có số điểm cao nhất và thời gian hoàn thành bài sớm nhất tại vòng online.- Học sinh có kết quả phỏng vấn tốt nhất theo phiếu phiếu phỏng vấn.- Học sinh được xét giải Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa là học sinh có tổng điểm vòng online và vòng phỏng vấn cao nhất.- Học sinh không vi phạm quy chế tham dự tại mục II.
2. Xét khen thưởng cho kì Chung kết vòng 2Học sinh dự thi vòng online và vòng phỏng vấn sẽ được BTC xét giải theo các khối lớp như sau:- 01 Giải Trạng Nguyên Toàn Tài, giải thưởng trị giá 3 triệu đồng và Giấy Khen;- 01 Giải Bảng Nhãn Toàn Tài, giải thưởng trị giá 2 triệu đồng và Giấy Khen;- 01 Giải Thám Hoa Toàn Tài, giải thưởng trị giá 1 triệu đồng và Giấy Khen;- 100 Giấy khen Giải Nhất;- 200 Giấy khen Giải Nhì;- 300 Giấy khen Giải Ba;- BTC đánh giá các kết quả còn lại của cả 2 vòng chung kết để cấp chứng nhận đạt thành tích xuất sắc với những thí sinh có kết quả làm bài tốt.Các cá nhân và tập thể trong diện được nhận giải thưởng có trách nhiệm chấp hành các quy định về thủ tục nhận giải thưởng qua các văn bản hướng dẫn của BTC.V. Kinh phí1. Kinh phí tổ chức tham dự của vòng Chung kết do các Tỉnh/Thành phố/ PGD/Hội đồng Nhà trường quy định.2. BTC có kinh phí khen thưởng Chung kết Toàn quốc Trạng Nguyên Toàn Tài như trên. Các Tỉnh/Thành phố/PGD/Hội đồng Nhà trường có thể có khen thưởng khác (nếu có).
VI. Hỗ trợ- Trong quá trình thực hiện, mọi liên hệ với BTC xin gửi về kênh hỗ trợ sau:- Email: [email protected]- Tiêu đề email: Tên trường_Tỉnh- Đường dây nóng thông tin các trường hợp vi phạm quy chế xin gửi về:- Email: [email protected]

Lưu ý:

- Giáo viên cần thực hiện rà soát và chuẩn hóa thông tin học sinh theo danh sách Trạng Nguyên Toàn Tài gửi. Giáo viên phát hiện có điểm bất thường yêu cầu BTC điều chỉnh.
- Các trường gửi và trả lời theo 01 tiêu đề email duy nhất.
 

 

Nơi nhận:

-   Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT (để b/c);

-   Sở GD&ĐT các tỉnh/thành phố (để t/h);

-   Phòng GD&ĐT các quận/huyện/thị xã (để t/h);

-   Trường học trên toàn quốc (để t/h);

-   Lưu: BTC "Trạng Nguyên Toàn Tài".

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

 Đã kí

Trịnh Thị Hương

 Lưu ý:

BTC GỬI QUÝ THẦY CÔ CÔNG VĂN CHUNG KẾT VÒNG 2 - TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI 
Quý thầy cô tải file mềm TẠI ĐÂY