Hỗ trợ trực tuyến: 1900633330 - Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

Lịch thi cấp Trường - Thi Hương - Thi Hội - Trạng Nguyên Tiếng Việt.

Thứ bảy, 18/02/2017 | 09:30 GMT+7

BAN TỔ CHỨC

TRẠNG NGYÊN TIẾNG VIỆT

Năm học 2016 - 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

----------------

LỊCH TỔ CHỨC CÁC CẤP

 “TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT”

Năm học 2016 – 2017

STT

Cấp thi

Vòng thi

Thời gian mở vòng

1

Vòng Sơ khảo

(Cấp trường)

Vòng 14

(8h - 17h) hàng ngày từ 17/02/2017

đến 07/03/2017

(trừ chủ nhật)

(Các trường gửi đăng ký nhận mã trước ngày 05/03/2017)

2

Vòng Hương

(Cấp huyện)

Vòng 16

 

(8h – 17h) ngày 24/03/2017

 

Dự phòng vòng 17 ngày 31/03

 

3

Vòng Hội (Cấp Tỉnh)

Vòng 18

 

(8h – 17h) ngày 21/04/2017

Dự phòng ngày 22/04

 

 

4

Vòng Đình

(Cấp quốc gia)

Vòng 19

Ngày 06/05/2017

Dự kiến thi tập trung tại Hà Nội

 

Ghi chú: Vòng Sơ khảo(Cấp trường) số 12 và số 13 đã được tổ chức.

 

Website: trangnguyen.edu.vn

Điện thoại hỗ trợ: 04 6666 8786 / 0913.032.415

Email hỗ trợ: trangnguyentiengviet@gmail.com hoặc az@trangnguyen.edu.vn.

 

 

 

BTC.

Top