Hỗ trợ trực tuyến: 1900633330 - Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

THI CẤP TRƯỜNG VÒNG 13 - THI NGÀY 15/1

Thứ tư, 02/01/2019 | 11:07 GMT+7

Tags:
Lượt đọc: 29499

HƯỚNG DẪN THI CẤP TRƯỜNG VÒNG 13 - ngày 15/1 NĂM HỌC 2018 - 2019

BTC đã gửi hướng dẫn thi Sơ Khảo - Cấp Trường vào email của từng trường.

Kính đề nghị thầy cô chú ý 10 lưu ý sau:

1. Thầy cô đăng ký cán bộ nhận mã thi và đăng ký ID học sinh về email: giaovientrangnguyen@gmail.com Tiêu đề email ghi rõ "Đăng ký thi vòng 13. Xin gửi file Excel

Vòng thi số 13: Từ 15/01/2019 đến 25/01/2019 (nhận đăng ký từ nay đến trước 15/01/2019)

MÃ THI ngày 14/1 sẽ cấp về các trường.

Danh sách ID học sinh do giáo viên gửi lên sẽ được kích hoạt và duyệt thi cấp trường

Vòng thi số14: Từ 18/02/2019 đến 25/02/2019 (nhận đăng ký từ 25/1 đến trước 10/02/2019)

2. Học sinh cần vào thi hết 12 vòng trước khi thi vòng 13. Ngày 14/1 hệ thống sẽ khóa, chỉ các tài khoản duyệt thi cấp trường mới vào được hệ thống. Nếu học sinh nào dự thi cấp trường mà không vào được hệ thống, thầy cô giáo báo về BTC qua email giaovien@trangnguyen.edu.vn

+ Khi đang thi không cấp lại mật khẩu

+ Khi đang thi không duyệt lại ID

3. Nhà trường chọn vòng thi, ngày thi, khối thi, cách thức tổ chức tùy theo điều kiện của nhà trường.

4. Khi tổ chức chức thi phải nhập mã thi, mã thi quá hạn, chưa đến hạn, không phải trường của bạn xin báo lại BTC

5. Chỉ những ID được duyệt dự thi mới có thể vào hệ thống từ 8h-17h các ngày tổ chức thi.

6. Nhà trường tổ chức thi nghiêm túc, khách quan, công bằng.

7. Học sinh được cử đi Thi Hương theo tỷ lệ % dự thi của nhà trường và theo điểm chuẩn chung.

8. Mẫu 01 - Đăng ký cán bộ nhận mã thi - thí sinh dự thi tải TẠI ĐÂY

9. Mẫu 02 - Biên bản coi thi - sự cố phòng thi tải TẠI ĐÂY

10: Bản scan Hướng dẫn thi Sơ Khảo - Cấp Trường  tải TẠI ĐÂY

Hiện tại đang chuẩn bị thi Cấp Trường nên mọi yêu cầu xin gửi về email: giaovien@trangnguyen.edu.vn (Hotline chỉ hỗ trợ giờ hành chính)

 


BAN TỔ CHỨC

TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

 

Số: 224/BTC-TNTV

V/v Hướng dẫn tổ chức                                                        sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet năm học 2018 - 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

Kính gửi:

  • Lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo;
  • Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
  • Lãnh đạo các Trường Tiểu học.

 

Căn cứ Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet dành cho học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-BTC ngày 15/08/2018 của Trưởng Ban Tổ Chức.

Ban tổ chức (BTC) hướng dẫn tổ chức các vòng Thi Sơ Khảo (Thi Cấp Trường) của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:

  1. Lịch thi

STT

Cấp thi

Vòng thi

Thời gian mở vòng

1

Vòng Sơ khảo

(Cấp Ttrường)

Vòng 12

(8h30 - 17h) hàng ngày từ 17/12/2018 đến 29/12/2018

(trừ chủ nhật)

(Giáo viên gửi đăng ký trước ngày 15/12/2018)

2

Vòng Sơ khảo

(Cấp Trường)

Vòng 13

(8h30 - 17h) hàng ngày từ 15/01/2019 đến 25/01/2019

(trừ chủ nhật)

(Giáo viên gửi đăng ký trước ngày 10/01/2019)

3

Vòng Sơ khảo

(Cấp Trường)

Vòng 14

 (8h30 - 17h) hàng ngày từ 18/02/2019 đến 25/02/2019

(trừ chủ nhật)

(Giáo viên gửi đăng ký trước ngày 10/02/2019)

2. Các mẫu văn bản cần sử dụng

Truy cập vào mục Hướng dẫn trên website trangnguyen.edu.vn tải các mẫu:

  • MẪU SỐ 01-TNTV: Đăng ký cán bộ nhận mã thi cấp trường và danh sách thí sinh.
  • MẪU SỐ 02-TNTV: Kết quả thi của thí sinh và Biên bản xử lý sự cố

Khai đầy đủ thông tin vào mẫu và gửi file Word (Excel) và chụp ảnh bản cứng có dấu đỏ về địa chỉ hòm thư điện tử (email) giaovien@trangnguyen.edu.vn

3. Hướng dẫn tổ chức thi

3.1: Các Trường tổ chức thi tập trung:

- Ban Giám Hiệu nhà trường thành lập BTC thi cấp Trường.

- BTC cấp Trường chọn vòng 12 hoặc 13 hoặc 14 để tổ chức thi. (BTC có thể chọn thi cả 03 vòng để lấy điểm trung bình, hoặc tổ chức cho mỗi khối lớp thi một vòng thi...vv).

­- BTC cấp Trường cử cán bộ đăng ký nhận mã thi và danh sách ID học sinh dự thi.

- Giáo viên đăng ký nhận mã thi, danh sách học sinh dự thi theo mẫu MẪU SỐ 01-TNTV. 

- Chọn vòng thi số 12, cần gửi đăng ký trước ngày 15/12/2018, giáo viên cho học sinh thi tự do từ vòng 1 đến vòng thi số 11 trước ngày thi cấp Trường.

- Chọn vòng thi số 13, cần gửi đăng ký trước ngày 10/01/2019. Từ ngày 29/12/2018, giáo viên cho học sinh vào thi tự do vòng 12 trước khi thi vòng 13.

- Chọn vòng thi số 14, cần gửi đăng ký trước ngày 10/02/2019. Từ ngày 26/01/2019, giáo viên cho học sinh vào thi tự do vòng 12 trước khi thi vòng 14.

- Sau khi nhận được bản đăng kí theo MẪU SỐ 01-TNTV, BTC sẽ cấp mã thi và duyệt ID học sinh. Mã thi gồm 2 loại: mã chính thức và mã dự phòng. Mã dự phòng chỉ sử dụng trong trường hợp mã chính thức không hoạt động.

Lưu ý

- Chỉ những thí sinh dược duyệt ID mới được vào thi vòng thi các cấp.

- Thí sinh học trường nào chỉ thi được bằng mã thi của trường đó.

* Chọn thí sinh dự Thi Hương (Cấp Huyện)

- Thí sinh thi bằng mã thi vòng thi nào, sẽ lấy điểm vòng thi đó để xét tiêu chuẩn dự Thi Hương (Cấp Huyện).

- Học sinh được dự Thi Hương (Cấp Huyện) sẽ được BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng nhà trường đưa ra danh sách theo tiêu chí lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu hoặc theo điểm chuẩn chung của từng Tỉnh/Thành Phố.

 

3.2: Các Trường không tổ chức thi tập trung:

- Phụ huynh đăng ký cho thí sinh dự thi vòng 14, ngày thi là 23/02/2019 và 25/02/2109.

- Ban tổ chức sẽ lấy điểm vòng 14 và 13 vòng thi của thí sinh để làm căn cứ xét học sinh dự thi vòng thi Hương.

- Căn cứ vào số lượng học sinh dự thi, điểm thi của từng tỉnh, BTC sẽ đưa ra quy định chung cho từng tỉnh để chọn thí sinh dự thi vòng thi Hương

 

4. Đăng kí dự thi và số học sinh của từng khối lớp

- Học sinh chỉ được sử dụng 1 tài khoản duy nhất để dự thi trên trang trangnguyen.edu.vn.

- Học sinh được chọn dự thi vòng Sơ khảo (Cấp Trường) phải là thành viên của Trạng Nguyên

- Các đơn vị lập danh sách học sinh, phòng thi, đợt thi có đầy đủ các thông tin (theo mẫu trên trang web: trangnguyen.edu.vn), lưu ý khi đăng kí tài khoản trên website trangnguyen.edu.vn phải gõ tiếng Việt có dấu.

- Các đơn vị gửi danh sách học sinh dự thi các cấp cho BTC cấp quốc gia qua địa chỉ email của BTC: giaovientrangnguyen@gmail.com

- Đối với vòng Thi Sơ Khảo, BTC cấp trường sẽ tổ chức thi và nhận mã thi cấp cho học sinh dự thi. Những học sinh dự thi bằng mã sẽ được công nhận kết quả. BTC sẽ lấy học sinh điểm từ cao xuống thấp trong trường để dự thi Hương.

 

5. Kiểm tra máy tính và đường truyền internet

- Trước khi thi, các hội đồng thi tổ chức kiểm tra đường truyền internet có truy cập được website trangnguyen.edu.vn hay không? Máy tính cần cài bảng gõ tiếng việt là phần mềm Unikey 4.0. Bảng mã Unicode (Unicode dựng sẵn) - Kiểu gõ Telex.

Khuyến cáo trang web: trangnguyen.edu.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome. Nếu máy báo “Không kết nối được với máy chủ” và có bài thi không hiển thị thì ấn F5 để thi lại hoặc liên hệ với BTC cấp quốc gia để được hỗ trợ.

- Nếu học sinh đang thi mà máy bắt truy cập lại hoặc không công nhận kết quả làm bài và bắt thi lại thì lỗi có thể là do trình duyệt hoặc do đường mạng không đảm bảo: mạng kết nối không liên tục, chỉ cần gián đoạn một vài giây là hệ thống không chấp nhận kết quả thi thì cho phép học sinh vào thi lại.

 

6. Những dụng cụ học sinh được mang vào phòng thi

- Dụng cụ học tập: bút chì, bút mực.

- Giấy nháp của thí sinh do hội đồng thi phát.

 

7. Cách tính điểm và thời gian làm bài và lấy điểm thi Hương

-  Điểm tối đa của một bài thi là 300 điểm.

- Tổng thời gian làm bài của mỗi học sinh là 60 phút. Tất cả các đơn vị tổ chức thi chịu trách nhiệm về máy tính và đường truyền mạng cho học sinh dự thi. BTC cấp quốc gia chịu trách nhiệm về hệ thống máy chủ.

- Điểm và thời gian làm bài của học sinh sẽ được hệ thống chấm và lưu tự động.

 

8. Tổ chức thi 

- Cách bố trí phòng thi: Tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của trường là nơi đặt hội đồng thi, tuy nhiên phải đảm bảo khoảng cách giữa hai học sinh ngồi cách nhau tối thiểu 1,5m; mỗi phòng thi không có quá 30 học sinh.

- Học sinh trình Thẻ dự thi (có ảnh và xác nhận của nhà trường hoặc phòng Giáo dục, Sở Giáo dục) khi vào phòng thi.

- Trước giờ thi chính thức 5 phút, cán bộ coi thi (CBCT) viết mã thi rõ ràng trên bảng để các thí sinh biết và đăng nhập, vào thi, nhập mã thi. Học sinh phải nhập chính xác mã thi được cung cấp thì mới có tên trong danh sách mã thi và kết quả đó mới được công nhận.

- Thời gian làm bài thi được tính từ khi học sinh mở đề thi để bắt đầu làm bài thi.

- Khi học sinh làm xong bài thi, CBCT kiểm tra trên màn hình máy tính của học sinh, nếu đã có câu “Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi” thì CBCT đến bấm vào mục “Tài Khoản” để xem điểm thi của học sinh, ghi vào biên bản và cho học sinh kí nhận đã hoàn thành bài thi.

- CBCT chú ý đối chiếu số ID học sinh đăng nhập với số ID trong danh sách học sinh dự thi.

- Khi hết giờ thi, CBCT kiểm tra đầy đủ chữ kí xác nhận của học sinh trong danh sách phòng thi, đồng thời tất cả CBCT kí xác nhận ở dưới danh sách phòng thi. Sau đó, CBCT nộp danh sách phòng thi cùng các biên bản (nếu có) cho Hội đồng thi. 

- Kết quả thi của học sinh được BTC lưu lại thông qua phần thống kê kết quả thi bằng mã và trên Bảng Vàng.

- Khi có sự cố trong phòng thi, CBCT dùng MẪU SỐ 02-TNTV gửi về email BTC để được hướng dẫn thi lại ngay, đề nghị Hội đồng thi liên hệ trực tiếp với BTC để được hướng dẫn xử lý.

9. Xếp hạng và khen thưởng

Theo Thể lệ cuộc thi, sẽ sắp xếp thứ hạng học sinh theo chỉ số thứ nhất là điểm thi. Trong trường hợp các học sinh bằng điểm nhau mới xét đến chỉ số thứ hai là thời gian làm bài. Cả hai chỉ số này đều được hệ thống công nghệ xét tự động, BTC các cấp dựa vào thống kê trên Website để lưu lại trên bản cứng.

Khen thưởng:

- Đối với các Trường tổ chức thi tập trung, BTC cấp Trường quyết định cấp giấy khen và phần thưởng cho thí sinh theo quy định chung của từng trường.

10.  Kinh phí

Kinh phí tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường, các đơn vị và các nguồn hợp pháp khác.

Trong quá trình tổ chức sân chơi, BTC cấp quốc gia phối hợp với các đơn vị để tổ chức hướng dẫn, giới thiệu, thi đấu, trao giải.

Vậy mong muốn tạo dựng sân chơi Tiếng Việt cho học sinh, BTC Trạng Nguyên Tiếng Việt kính đề nghị các Quý sở GDĐT,  Ban Giám Hiệu các trường tiểu học cùng phối hợp với BTC tạo điều kiện tốt nhất để mọi học sinh đều có thể tham gia sân chơi giáo dục Trạng Nguyên Tiếng Việt. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ về BTC cấp quốc gia qua số điện thoại thường trực: 024 6666 8786, 0913 032 415 email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ GDTH, NXBGDVN (để báo cáo);

- Ban tổ chức thi cấp toàn quốc;

- Lưu: VT.

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

Đã ký

 

TRẦN THỊ NHƯ HÀ

 

 

Top