Hỗ trợ trực tuyến: 1900633330 - Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

Hướng dẫn thi HƯƠNG - Cấp Huyện

Thứ năm, 08/02/2018 | 17:53 GMT+7

Tags:
Lượt đọc: 545

Hướng dẫn thi HƯƠNG - Cấp Huyện


BAN TỔ CHỨC

TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

 

Số: 16/TNTV

V/v: Hướng dẫn tổ chức thi Hương  sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet năm học 2017 - 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

Kính gửi:

  • Lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo;
  • Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
  • Ban giám hiệu các Trường Tiểu học.

 

Căn cứ Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet dành cho học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 576/QĐ-TCNS ngày 03/10/2017 của Tổng Giám Đốc Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam.

Ban tổ chức (BTC) hướng dẫn tổ chức các vòng Thi Hương (Thi Cấp Huyện) của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau:

  1. Lịch thi

 

STT

Cấp thi

Vòng thi

Thời gian mở vòng

1

Thi Hương

(Cấp Huyện)

Vòng 15

(8h30 - 17h) ngày 16/03/2018 và 17/03/2018

chỉ dành cho các Huyện tổ chức thi tập trung

2

Thi Hương

(Cấp Huyện)

Vòng 16

(8h30 - 17h) ngày 23/03/2018 và 24/03/2018

dành cho các Huyện tổ chức thi tập trung và các Huyện không tổ chức thi tập trung

(Nhà trường tổ chức Thi Hương)

 

2. Các mẫu văn bản cần sử dụng

Truy cập vào mục Hướng dẫn trên website trangnguyen.edu.vn tải các mẫu:

- MẪU DỰ THI CẤP HUYỆN: Đăng ký cán bộ nhận mã thi Hương (Cấp Huyện) và danh sách thí sinh.

TẢI TẠI ĐÂY

Khai đầy đủ thông tin vào mẫu và gửi file Excel và chụp ảnh bản cứng có dấu đỏ về địa chỉ hòm thư điện tử (email) giaovien@trangnguyen.edu.vn

 

3. Hướng dẫn tổ chức thi

3.1: Các Huyện tổ chức thi tập trung:

A. Chọn học sinh dự thi Hương

+ Tùy vào điều kiện cơ sở vật chất của địa phương, Phòng giáo dục chọn số lượng thí sinh phù hợp để tổ chức thi.

+ Số lượng thí sinh tham dự thi Hương không vượt quá 75% số thí sinh dự thi cấp Trường

+ Điểm thi được lấy từ cao xuống thấp đến 240 điểm (nếu chưa đủ số lượng có thể lấy thấp hơn nhưng không thấp hơn 200 điểm).

+ Thí sinh vi phạm quy chế thi (có 2 tài khoản được kích hoạt và có điểm thi vòng 13 sẽ không được chọn thi Huyện).

B. Chọn vòng thi tổ chức thi Hương

+ Hội đồng thi chọn tổ chức thi vòng số 15 hoặc vòng thi số 16

(Chỉ cần tổ chức 1 vòng thi)

C. Cách thức tổ chức thi

+ Phòng giáo dục thành lập hội đồng coi thi hoặc cử cán bộ giám sát thi tại các điểm trường

+ Phòng giáo dục cử cán bộ nhận mã thi

+ Mã thi sẽ cấp cho cán bộ nhận mã để chuyển về các trường

D. Khen Thưởng Học Sinh

+ Hội đồng thi khen thưởng học sinh phù hợp theo quy định.

Lưu ý

- Chỉ những thí sinh dược duyệt ID mới được vào thi vòng thi các cấp.

- Thí sinh thi bằng mã thi vòng thi nào thì điểm vòng thi đó được dùng để xét tiêu chuẩn dự Thi Hội (Cấp Tỉnh). Trường hợp thí sinh thi bằng nhiều mã thi với nhiều vòng thi thì mã thi nào có điểm thi thấp nhất sẽ được duyệt.

- Học sinh được dự Thi Hội (Cấp Tỉnh) sẽ được BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh đưa ra danh sách theo tiêu chí lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu hoặc điểm chuẩn chung. Dự kiến điểm chuẩn chung là 260 điểm.

3.2: Các Huyện không tổ chức thi tập trung:

A. Chọn học sinh dự thi Hương

+ Nhà trường chọn học sinh tham dự thi Hương

+ Số lượng thí sinh tham dự thi Hương không vượt quá 60% số thí sinh dự thi cấp Trường

+ Điểm thi được lấy từ cao xuống thấp đến 240 điểm (nếu chưa đủ số lượng có thể lấy thấp hơn nhưng không thấp hơn 200 điểm).

+ Thí sinh vi phạm quy chế thi (có 2 tài khoản được kích hoạt và có điểm thi vòng 13 sẽ không được chọn đi thi Huyện).

B. Chọn vòng thi tổ chức thi Hương

+ Nhà trường tổ chức thi Hương vòng thi số 16 vào ngày 23/03 và 24/03/2018

C. Các thức tổ chức thi

+ Nhà trường thành lập hội đồng coi thi

+ Nhà trường cử cán bộ nhận mã thi

+ Mã thi sẽ cấp cho cán bộ nhận mã để tổ chức thi cho học sinh.

D. Khen Thưởng Học Sinh

+ BTC cấp Quốc Gia sẽ cấp giấy khen cho học sinh được tham dự thi cấp Tỉnh (nếu khi học sinh thi cấp Tỉnh mà không đạt giải). Học sinh đạt giải cấp Tỉnh sẽ được cấp giấy khen cấp Tỉnh.

Lưu ý

- Chỉ những thí sinh dược duyệt ID mới được vào thi vòng thi các cấp.

- Thí sinh thi bằng mã thi vòng thi nào, sẽ lấy điểm vòng thi đó để xét tiêu chuẩn dự Thi Hội (Cấp Tỉnh). Trường hợp học sinh thi bằng nhiều mã thi thì mã thi nào có điểm thấp nhất sẽ được duyệt.

- Học sinh được dự Thi Hội (Cấp Tỉnh) sẽ được BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh đưa ra danh sách theo tiêu chí lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu hoặc điểm chuẩn chung.

 

4. Đăng kí dự thi và số học sinh của từng khối lớp

- Học sinh chỉ được sử dụng 1 tài khoản duy nhất để dự thi trên trang trangnguyen.edu.vn.

- Học sinh được chọn dự thi vòng Thi Hương (Cấp Huyện) phải thi qua vòng thi Cấp Trường bằng Mã Thi.

- Các đơn vị lập danh sách học sinh, phòng thi, đợt thi có đầy đủ các thông tin (theo mẫu trên trang web: trangnguyen.edu.vn), lưu ý khi đăng kí tài khoản trên website trangnguyen.edu.vn phải gõ tiếng Việt có dấu.

- Các đơn vị gửi danh sách học sinh dự thi các cấp cho BTC cấp quốc gia qua địa chỉ email của BTC: giaovien@trangnguyen.edu.vn.

 

5. Kiểm tra máy tính và đường truyền internet

- Trước khi thi, các hội đồng thi tổ chức kiểm tra đường truyền internet có truy cập được website trangnguyen.edu.vn hay không? Máy tính cần cài bảng gõ tiếng việt là phần mềm Unikey 4.0. Bảng mã Unicode (Unicode dựng sẵn) - Kiểu gõ Telex.

Khuyến cáo trang web: trangnguyen.edu.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome hoặc Cốc cốc. Nếu máy báo “Không kết nối được với máy chủ” và có bài thi không hiển thị thì máy đang thiếu phần mềm Adobe Flash Player hoặc có thể đã cài nhưng chưa hoàn tất việc cài đặt.

- Nếu học sinh đang thi mà máy bắt truy cập lại hoặc không công nhận kết quả làm bài và bắt thi lại thì lỗi có thể là do trình duyệt (xem hướng dẫn cài đặt trong mục “Hướng Dẫn”) hoặc do đường truyền mạng không đảm bảo: mạng kết nối không liên tục, chỉ cần gián đoạn một vài giây là hệ thống không chấp nhận kết quả thi thì cho phép học sinh vào thi lại.

 

6. Những dụng cụ học sinh được mang vào phòng thi

- Dụng cụ học tập: bút chì, bút mực.

- Giấy nháp của thí sinh do hội đồng thi phát.

 

7. Cách tính điểm và thời gian làm bài và lấy điểm thi Hương

-  Điểm tối đa của một bài thi là 300 điểm.

- Tổng thời gian làm bài của mỗi học sinh là 60 phút. Tất cả các đơn vị tổ chức thi chịu trách nhiệm về máy tính và đường truyền mạng cho học sinh dự thi. BTC cấp quốc gia chịu trách nhiệm về hệ thống máy chủ.

- Điểm và thời gian làm bài của học sinh sẽ được hệ thống chấm và lưu tự động.

 

8. Tổ chức thi 

- Cách bố trí phòng thi: Tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của trường là nơi đặt hội đồng thi, tuy nhiên phải đảm bảo khoảng cách giữa hai học sinh ngồi cách nhau tối thiểu 1,5m; mỗi phòng thi không có quá 30 học sinh.

- Học sinh trình Thẻ dự thi (có ảnh và xác nhận của nhà trường hoặc phòng Giáo dục, Sở Giáo dục) khi vào phòng thi.

- Trước giờ thi chính thức 5 phút, cán bộ coi thi (CBCT) viết mã thi rõ ràng trên bảng để các thí sinh biết và đăng nhập, vào thi, nhập mã thi. Học sinh phải nhập chính xác mã thi được cung cấp thì mới có tên trong danh sách mã thi và kết quả đó mới được công nhận.

- Thời gian làm bài thi được tính từ khi học sinh mở đề thi để bắt đầu làm bài thi.

- Khi học sinh làm xong bài thi, CBCT kiểm tra trên màn hình máy tính của học sinh, nếu đã có câu “Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi” thì CBCT đến bấm vào mục “Tài Khoản” để xem điểm thi của học sinh, ghi vào biên bản và cho học sinh kí nhận đã hoàn thành bài thi.

- CBCT chú ý đối chiếu số ID học sinh đăng nhập với số ID trong danh sách học sinh dự thi.

- Khi hết giờ thi, CBCT kiểm tra đầy đủ chữ kí xác nhận của học sinh trong danh sách phòng thi, đồng thời tất cả CBCT kí xác nhận ở dưới danh sách phòng thi. Sau đó, CBCT nộp danh sách phòng thi cùng các biên bản (nếu có) cho Hội đồng thi. 

- Kết quả thi của học sinh được BTC lưu lại thông qua phần thống kê kết quả thi bằng mã và trên Bảng Vàng.

- Khi có sự cố trong phòng thi, CBCT dùng MẪU SỐ 02-TNTV gửi về email BTC để được hướng dẫn thi lại ngay, đề nghị Hội đồng thi liên hệ trực tiếp với BTC để được hướng dẫn xử lý.

 

9. Xếp hạng và khen thưởng

Theo Thể lệ cuộc thi, sẽ sắp xếp thứ hạng học sinh theo chỉ số thứ nhất là điểm thi. Trong trường hợp các học sinh bằng điểm nhau mới xét đến chỉ số thứ hai là thời gian làm bài. Cả hai chỉ số này đều được hệ thống công nghệ xét tự động, BTC các cấp dựa vào thống kê trên Website để lưu lại trên bản cứng.

Khen thưởng:

- Đối với các Huyện tổ chức thi tập trung, BTC cấp Huyện quyết định cấp giấy khen và phần thưởng cho thí sinh theo quy định chung của từng Huyện.

- Đối với các Huyện không tổ chức thi tập trung, BTC cấp Quốc Gia sẽ cấp giấy khen cho học sinh được chọn dự thi cấp Tỉnh (Học sinh được cấp 1 giấy khen kỳ cao nhất từ BTC cấp Quốc Gia)

 

10.  Kinh phí

Kinh phí tổ chức sân chơi Giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường, các đơn vị và các nguồn hợp pháp khác.

Trong quá trình tổ chức, BTC cấp quốc gia phối hợp với các đơn vị để tổ chức hướng dẫn, giới thiệu, thi đấu, trao giải.

Vậy với những nội dung trên, BTC Trạng Nguyên Tiếng Việt kính đề nghị các Quý sở GDĐT,  Ban Giám Hiệu các trường tiểu học cùng phối hợp với BTC tạo điều kiện tốt nhất để mọi học sinh đều có thể tham gia học tập, triển khai tốt sân chơi giáo dục Trạng Nguyên Tiếng Việt. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ về BTC cấp quốc gia qua số điện thoại thường trực: 024 6666 8786, 0163 316 9868; 0913 032 415 email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ GDTH, NXBGDVN (để báo cáo);

- Ban tổ chức thi cấp toàn quốc;

- Lưu: VT.

TM. BAN TỔ CHỨC

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

Đã ký

 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI HƯƠNG (CẤP HUYỆN) xin xem tại link sau (chọn Tỉnh - Huyện và ấn tra cứu):

https://trangnguyen.edu.vn/danh-sach-thi-huyen

Top