Hỗ trợ trực tuyến: 1900633330 - Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

HƯỚNG DẪN THI HỘI - CẤP TỈNH năm học 2018-2019

Thứ tư, 27/03/2019 | 06:50 GMT+7

Tags:
Lượt đọc: 8798

HƯỚNG DẪN THI HỘI - CẤP TỈNH năm học 2018-2019

Kính gửi:

  • Lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo;
  • Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
  • Ban giám hiệu các Trường Tiểu học.

Căn cứ Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet dành cho học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ- BTC ngày 15/08/2018 của Trưởng Ban Tổ Chức.

 Ban tổ chức (BTC) hướng dẫn tổ chức các vòng Thi Hội (Thi Cấp Tỉnh) của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:

Xin tải toàn bộ hướng dẫn TẠI ĐÂY

MẪU DỰ THI

MẪU 01 - CÁN BỘ CẤP TỈNH ĐĂNG KÝ NHẬN MÃ THI

MẪU 02 - THẺ DỰ THI CẤP TỈNH

MẪU 03 - KẾT QUẢ THI TỈNH

MẪU 04 - BIÊN BẢN XỬ LÝ SỰ CỐ PHÒNG THI

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CẤP TỈNH

 

Những lưu ý khi tổ chức thi:

1. Thời gian mở vòng thi số 17: Thứ 5, ngày 11/04 và thứ 6 ngày 12/04/2019

2. Thời gian mở vòng thi số 18: Thứ 5, ngày 18/04 và thứ 6 ngày 19/04/2019

+ Khối 4 và khối 5, Tỉnh BẮC NINH thi ngày 16/04/2019

+ Khối 5, TP Hà Nội thi ngày 20/04/2019

+ Tỉnh Ninh Bình thi ngày 20/04/2019

3. Các tỉnh được Tỉnh Hà Nam, Lào Cai, Hòa Bình, thi ngày 11 và 12 tháng 4.

                            Các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ thi ngày 18/04

4. Thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hải Phòng và các tỉnh khác chọn vòng thi số 18 làm vòng thi cấp Tỉnh, dự thi ngày 19/4 (một số tỉnh sẽ thi ngày 18/4)

5. Các tỉnh tổ chức thi tập trung: Sở giáo dục thành lập ban tổ chức và cử cán bộ nhận mã thi. Hội đồng thi được chọn không quá 45% số thí sinh thi dự thi cấp trường để gửi đi thi Hội

6. Các tỉnh không tổ chức thi tập trung: Ban giám hiệu nhà trường thành lập ban tổ chức và cử giáo viên nhận mã thi. BTC chọn không quá 45% số thí sinh dự thi cấp trường để gửi đi thi Hội

7. Điểm chuẩn chung: Các Tỉnh thi Tập Trung không lấy thí sinh thấp hơn 260 điểm. Các Trường tự tổ chức thi không lấy thí sinh thấp hơn 270 điểm (trừ một số trường hợp đặc biệt).

8. Khi tổ chức chức thi phải nhập mã thi, mã thi quá hạn, chưa đến hạn, không phải trường của bạn xin báo lại BTC

9. Chỉ những ID được duyệt dự thi mới có thể vào hệ thống từ 8h-17h các ngày tổ chức thi.

10. Học sinh cần phải thi qua vòng thi số 16, mới được dự thi vòng 17. Học sinh thi qua vòng thi số 17 mới được dự thi vòng thi số 18.

11. Nhà trường tổ chức thi nghiêm túc, khách quan, công bằng.

12. Sau khi thi xong, học sinh ký biên bản thi, bản ký đóng dấu lưu tại nhà trường.

13. Các thầy cô thống kê kết quả qua mã thi với link sau: https://trangnguyen.edu.vn/tra-cuu-diem-thi

14. Các Tỉnh thi tập trung sẽ tự chọn số lượng thí sinh THI ĐÌNH (Cấp Quốc Gia) phù hợp với chỉ tiêu BTC cấp Quốc Gia đưa ra.

15. Các Tinh không thi tập trung, BTC sẽ chọn thí sinh THI ĐÌNH (DANH SÁCH THI CẤP TỈNH)

 

BAN TỔ CHỨC

TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

Số: 26/TNTV

V/v: Hướng dẫn tổ chức thi Hội   sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet năm học 2018 - 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2019

Kính gửi:

  • Lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo;
  • Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
  • Ban giám hiệu các Trường Tiểu học.

 

Căn cứ Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet dành cho học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ- BTC ngày 15/08/2018 của Trưởng Ban Tổ Chức.

 Ban tổ chức (BTC) hướng dẫn tổ chức các vòng Thi Hội (Thi Cấp Tỉnh) của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:

  1. Lịch thi
  1. Vòng thi số 17: Từ 8h30-17h ngày 11/04 và ngày 12/04/2019
  2. Vòng thi số 18: Từ 8h30-17h ngày 18/04 và ngày 19/04/2019

Lịch thi các tỉnh thành cụ thể như sau:

+ Hòa Bình, Lào Cai, Hà Nam thi ngày 12/04/2019 (hoặc tùy Tỉnh chọn ngày thi phù hợp)

+ Bắc Ninh thi ngày 16/04/2019

+ Vĩnh Phúc, Phú Thọ thi ngày 18/04/2019

+ Các Tỉnh, Thành Phố khác thi ngày 19/04/2019

+ Thí sinh khối 5, Hà Nội thi tập trung vào ngày 20/04/2019

+ Tỉnh Ninh Bình thi vào ngày 20/04/2019

 

2. Các mẫu văn bản cần sử dụng

 

Truy cập vào mục Hướng dẫn trên website trangnguyen.edu.vn tải các mẫu:

- MẪU DỰ THI CẤP TỈNH: Đăng ký cán bộ nhận mã thi cấp Tỉnh và danh sách thí sinh.

Khai đầy đủ thông tin vào mẫu và gửi file Word (Excel) về địa chỉ hòm thư điện tử (email) giaovien@trangnguyen.edu.vn

3. Hướng dẫn tổ chức thi

3.1: Các Tỉnh tổ chức thi tập trung:

A. Chọn học sinh dự thi Hội

+ Sở giáo dục chọn số lượng thí sinh phù hợp để tổ chức thi (tùy vào điều kiện cơ sở vật chất của địa phương).

+ Số lượng thí sinh tham dự thi Hội không vượt quá 45% số thí sinh dự thi Hương (Cấp Huyện)

+ Điểm thi được lấy từ cao xuống thấp, không dưới 260 điểm.

+ Thí sinh vi phạm quy chế thi (có 2 tài khoản được kích hoạt và có điểm thi vòng 16 sẽ không được chọn thi Tỉnh).

B. Chọn vòng thi tổ chức thi Hội

+ Hội đồng thi chọn tổ chức thi vòng số 17 hoặc vòng thi số 18

C. Cách thức tổ chức thi

+ Sở Giáo dục thành lập hội đồng coi thi hoặc cử cán bộ giám sát thi tại các điểm trường

+ Sở Giáo dục cử cán bộ chọn danh sách thí sinh để gửi về BTC

+ Sở Giáo dục cử cán bộ nhận mã thi

+ Mã thi sẽ cấp cho cán bộ nhận mã để chuyển về các Phòng giáo dục.

D. Khen Thưởng Học Sinh

+ Hội đồng thi khen thưởng học sinh phù hợp theo quy định của từng địa phương.

Lưu ý

- Chỉ những thí sinh dược duyệt ID mới được vào thi vòng thi các cấp.

- Thí sinh thi bằng mã thi vòng thi nào thì điểm vòng thi đó được dùng để xét tiêu chuẩn dự Thi Hội (Cấp Tỉnh).

- Học sinh được dự Thi Đình (Cấp Quốc Gia) sẽ được BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh đưa ra danh sách theo tiêu chí lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

 

3.2: Các Tỉnh không tổ chức thi tập trung:

A. Chọn học sinh dự thi Hội

+ Ban Tổ Chức (BTC) chọn học sinh tham dự thi Hội

+ Số lượng thí sinh tham dự thi Hương không vượt quá 45% số thí sinh/ mỗi khối lớp dự thi Hương của từng trường.

+ Điểm thi được lấy từ cao xuống thấp, không dưới 270 điểm.

+ Danh sách thí sinh thi Hương xin xem tại link

https://trangnguyen.edu.vn/huong-dan

+ Thí sinh vi phạm quy chế thi (có 2 tài khoản được kích hoạt và có điểm thi vòng 16 sẽ không được chọn đi thi Tỉnh).

B. Chọn vòng thi tổ chức thi Hội

+ Nhà trường tổ chức thi Hội vòng thi số 18 vào ngày 18 và 19/04/2019

 

C. Cách thức tổ chức thi

+ Nhà trường thành lập hội đồng coi thi

+ Nhà trường cử cán bộ nhận mã thi

+ Nhà trường cử cán bộ kiểm tra, bổ sung danh sách thí sinh của trường mình được đăng tải trên website.

+ Mã thi sẽ cấp cho cán bộ nhận mã để tổ chức thi cho học sinh.

D. Khen Thưởng Học Sinh

+ BTC sẽ xếp giải theo từng trường. 10% Giải Nhất; 15% Giải Nhì; 20% Giải Ba; 30% Giải Khuyến Khích.

Lưu ý

- Chỉ những thí sinh dược duyệt ID mới được vào thi vòng thi các cấp.

- Học sinh được dự Thi Đình (Cấp Quốc Gia) sẽ được BTC lựa chọn theo tiêu chí phù hợp với cách thức thi của từng địa phương.

4. Đăng kí dự thi và số học sinh của từng khối lớp

- Học sinh chỉ được sử dụng 1 tài khoản duy nhất để dự thi trên trang trangnguyen.edu.vn.

- Học sinh được chọn dự thi vòng Thi Hội (Cấp Tỉnh) phải thi qua vòng thi Cấp Huyện bằng Mã Thi.

- Các đơn vị lập danh sách học sinh, phòng thi, đợt thi có đầy đủ các thông tin (theo mẫu trên trang web: trangnguyen.edu.vn), lưu ý khi đăng kí tài khoản trên website trangnguyen.edu.vn phải gõ tiếng Việt có dấu.

- Các đơn vị gửi danh sách học sinh dự thi các cấp cho BTC cấp quốc gia qua địa chỉ email của BTC: giaovien@trangnguyen.edu.vn.

 

5. Kiểm tra máy tính và đường truyền internet

- Trước khi thi, các hội đồng thi tổ chức kiểm tra đường truyền internet có truy cập được website trangnguyen.edu.vn hay không? Máy tính cần cài bảng gõ tiếng việt là phần mềm Unikey 4.0. Bảng mã Unicode (Unicode dựng sẵn) - Kiểu gõ Telex.

Khuyến cáo trang web: trangnguyen.edu.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome hoặc Cốc cốc. Nếu máy báo “Không kết nối được với máy chủ” và có bài thi không hiển thị thì máy đang thiếu phần mềm Adobe Flash Player hoặc có thể đã cài nhưng chưa hoàn tất việc cài đặt.

- Nếu học sinh đang thi mà máy bắt truy cập lại hoặc không công nhận kết quả làm bài và bắt thi lại thì lỗi có thể là do trình duyệt (xem hướng dẫn cài đặt trong mục “Hướng Dẫn”) hoặc do đường truyền mạng không đảm bảo: mạng kết nối không liên tục, chỉ cần gián đoạn một vài giây là hệ thống không chấp nhận kết quả thi thì cho phép học sinh vào thi lại.

6. Những dụng cụ học sinh được mang vào phòng thi

- Dụng cụ học tập: bút chì, bút mực.

- Giấy nháp của thí sinh do hội đồng thi phát.

7. Cách tính điểm và thời gian làm bài và lấy điểm thi Hương

-  Điểm tối đa của một bài thi là 300 điểm.

- Tổng thời gian làm bài của mỗi học sinh là 60 phút. Tất cả các đơn vị tổ chức thi chịu trách nhiệm về máy tính và đường truyền mạng cho học sinh dự thi. BTC cấp quốc gia chịu trách nhiệm về hệ thống máy chủ.

- Điểm và thời gian làm bài của học sinh sẽ được hệ thống chấm và lưu tự động.

8. Tổ chức thi 

- Cách bố trí phòng thi: Tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của trường là nơi đặt hội đồng thi, tuy nhiên phải đảm bảo khoảng cách giữa hai học sinh ngồi cách nhau tối thiểu 1,5m; mỗi phòng thi không có quá 30 học sinh.

- Học sinh trình Thẻ dự thi (có ảnh và xác nhận của nhà trường hoặc phòng Giáo dục, Sở Giáo dục) khi vào phòng thi.

- Trước giờ thi chính thức 5 phút, cán bộ coi thi (CBCT) viết mã thi rõ ràng trên bảng để các thí sinh biết và đăng nhập, vào thi, nhập mã thi. Học sinh phải nhập chính xác mã thi được cung cấp thì mới có tên trong danh sách mã thi và kết quả đó mới được công nhận.

- Thời gian làm bài thi được tính từ khi học sinh mở đề thi để bắt đầu làm bài thi.

- Khi học sinh làm xong bài thi, CBCT kiểm tra trên màn hình máy tính của học sinh, nếu đã có câu “Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi” thì CBCT đến bấm vào mục “Tài Khoản” để xem điểm thi của học sinh, ghi vào biên bản và cho học sinh kí nhận đã hoàn thành bài thi.

- CBCT chú ý đối chiếu số ID học sinh đăng nhập với số ID trong danh sách học sinh dự thi.

- Khi hết giờ thi, CBCT kiểm tra đầy đủ chữ kí xác nhận của học sinh trong danh sách phòng thi, đồng thời tất cả CBCT kí xác nhận ở dưới danh sách phòng thi. Sau đó, CBCT nộp danh sách phòng thi cùng các biên bản (nếu có) cho Hội đồng thi. 

- Kết quả thi của học sinh được BTC lưu lại thông qua phần thống kê kết quả thi bằng mã và trên Bảng Vàng.

- Khi có sự cố trong phòng thi, CBCT dùng MẪU SỐ 02-TNTV gửi về email BTC để được hướng dẫn thi lại ngay, đề nghị Hội đồng thi liên hệ trực tiếp với BTC để được hướng dẫn xử lý.

 

9. Xếp hạng và khen thưởng

Theo Thể lệ cuộc thi, sẽ sắp xếp thứ hạng học sinh theo chỉ số thứ nhất là điểm thi. Trong trường hợp các học sinh bằng điểm nhau mới xét đến chỉ số thứ hai là thời gian làm bài. Cả hai chỉ số này đều được hệ thống công nghệ xét tự động, BTC các cấp dựa vào thống kê trên Website để lưu lại trên bản cứng.

Khen thưởng:

- Đối với các Tỉnh tổ chức thi tập trung, BTC cấp Tỉnh quyết định cấp giấy khen và phần thưởng cho thí sinh theo quy định chung của từng Tỉnh.

- Đối với các Tỉnh không tổ chức thi tập trung, BTC cấp Quốc Gia sẽ cấp giấy khen cho học sinh được chọn dự thi cấp Quốc Gia (Học sinh được cấp 1 giấy khen kỳ cao nhất từ BTC cấp Quốc Gia)

 

10.  Kinh phí

Kinh phí tổ chức sân chơi Giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường, các đơn vị và các nguồn hợp pháp khác.

Trong quá trình tổ chức, BTC cấp quốc gia phối hợp với các đơn vị để tổ chức hướng dẫn, giới thiệu, thi đấu, trao giải.

Vậy với những nội dung trên, BTC Trạng Nguyên Tiếng Việt kính đề nghị các Quý sở GDĐT,  Ban Giám Hiệu các trường tiểu học cùng phối hợp với BTC tạo điều kiện tốt nhất để mọi học sinh đều có thể tham gia học tập, triển khai tốt sân chơi giáo dục Trạng Nguyên Tiếng Việt. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ về BTC cấp quốc gia qua số điện thoại thường trực: 1900.633.330, email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ GDTH, NXBGDVN (để báo cáo);

- Ban tổ chức thi cấp toàn quốc;

- Lưu: VT.

TM. BAN TỔ CHỨC

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đã ký

 

TRỊNH THỊ HƯƠNG

 

 

 

Top