Hỗ trợ trực tuyến: 1900633330 - Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

Hỗ trợ đổi mật khẩu, kích hoạt lại tài khoản

Thứ sáu, 21/12/2018 | 12:22 GMT+7

Tags:
Lượt đọc: 65835

BTC thông báo đã hỗ trợ đổi mật khẩu cho các cháu

Gần đây, BTC nhận thấy có rất nhiều tình trạng các con lập nhiều tài khoản dẫn tới việc không xác định được tài khoản đăng nhập đúng.

BTC rất muốn hỗ trợ các con, nhưng vì lý do bảo mật, không thể cung cấp mật khẩu tài khoản cho người không phải là chủ sở hữu.

Vì vậy, BTC hỗ trợ đổi mật khẩu, tên đăng nhập thông qua số điện thoại (SĐT) kích hoạt tài khoản của các cháu.

BTC đề nghị học sinh chỉ sử dụng duy nhất  1 tài khoản để thiluyện tập.

Các con không mượn SĐT để kích hoạt để tránh mất quyền kiểm soát tài khoản. Nên sử dụng SĐT của người thân như Bố, Mẹ, Ông, Bà.

 

Hiện tại Trạng Nguyên Việt hỗ trợ 3 đầu số nhắn tin như sau:

PHỤ HUYNH DÙNG ĐÚNG SỐ TÀI KHOẢN ĐÃ KÍCH HOẠT ID ĐỂ NHẮN TIN

Chú ýtất cả cú pháp đều có 3 ký tự đầu là TNV (viết tắt của Trạng Nguyên Việt)

 

1) 8530

Hỗ trợ lấy lại ID, tên đăng nhập (username), kích hoạt lại tài khoản, lấy mật khẩu mới.

Phí nhắn tin: 5000đ

Cú pháp gồm 2 dạng:

- Mật khẩu do hệ thống tự tạo gồm 8 ký tự

Cú pháp: TNV gửi đến 8530

- Mật khẩu do người dùng tự đặt:

Cú pháp: TNV <mật khẩu mới> gửi đến 8530 

Ví dụ: TNV trangNguyen@123!# gửi 8530 -> mật khẩu sẽ được đặt lại là trangNguyen@123!#

Chú ý: nếu mật khẩu mới không đủ 6 ký tự hoặc vượt quá 30 ký tự thì hệ thống tự tạo mật khẩu mới cho các con

Các con đăng nhập và có thể đặt lại mật khẩu mới tại: https://hoc.trangnguyen.edu.vn/ca-nhan/mat-khau

 

2) 8030

Hỗ trợ lấy ID, tên đăng nhập (username), trạng thái kích hoạt (chỉ xem kích hoạt hay bị hủy kích hoạt, không giúp kích hoạt được tài khoản)

Cú pháp nhắn tin: TNV và gửi đến 8030

Phí nhắn tin: 1000đ

 

3) 8130

Hỗ trợ kích hoạt tài khoản cho các ID mới tạo, và ghi nhận kết nối SĐT với ID mới này.

Cú pháp nhắn tin: TNV <ID> (TNV dấu cách và đến ID) gửi đến 8130

Ví dụ, con có ID là: 2246800 thì nhắn tin là TNV 2246800 và gửi đến 8130

Phí nhắn tin: 1500đ

BTC mong các con tự bảo quản mật khẩu và thông tin tài khoản của mình.

BTC Trạng Nguyên Việt

Top