THƯ MỜI TẬP TRUNG THÍ SINH KHỐI 4 KHỐI 5 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

10/03/2023 | 14:27 11969

BAN TỔ CHỨC

TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

Số: 25 /TB -TNTV

V/v: Tổ chức Thi Hội – cấp Thành phố TNTV khu vực Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                         Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2023


THÔNG BÁO TRIỆU TẬP KHỐI 4 & 5
Thí sinh tham dự Thi Hội - cấp Thành phố khu vực Thành phố Hà Nội
Sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt”, năm học 2022 - 2023
-------------

                       Kính gửi:     - Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội;

                                          - Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội;

                                          - Hiệu trưởng các trường Tiểu học.

Trạng Nguyên Tiếng Việt là một sân chơi trí tuệ chuyên về tiếng Việt trên nền tảng Internet dành cho học sinh tiểu học Việt Nam
trên toàn quốc. Với 8 năm phát triển, Trạng Nguyên Tiếng Việt đã được 9 triệu thí sinh trên toàn quốc tham dự. Năm học 2022 - 2023,
Trạng Nguyên Tiếng Việt đã có 6.974 trường với 459 Phòng Giáo dục và Đào tạo trên 63 Tỉnh/Thành phố tham dự kì Thi Hương
cấp Quận/Huyện. Thành phố Hà Nội đã có 74.183 học sinh tham dự cấp Trường và có 36.340 học sinh tham dự cấp Quận/Huyện.

            Căn cứ vào Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet dành cho học sinh tiểu học ban hành kèm theo quyết định 01/QĐ-BTCTNTV ngày 22/08/2022 của Ban Tổ chức (BTC) Trạng Nguyên Tiếng Việt và kết quả thi Hương
cấp Quận/ Huyện, Ban Tổ chức (BTC) hướng dẫn tổ chức vòng Thi Hội - cấp Thành phố - Thành phố Hà Nội dành cho thí sinh khối 4 và 5 của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet năm học 2022 - 2023, cụ thể như sau:

  1. Chọn thí sinh khối 4&5:

+ PGD Ba Đình, Đông Anh, Phú Xuyên: PGD chọn thí sinh theo tiêu chí riêng.

+ PGD Ba Vì, Quốc Oai, Thanh Xuân: chọn 20% thí sinh điểm từ cao xuống thấp.

+ PGD Bắc Từ Liêm, Gia Lâm, Mê Linh, Nam Từ Liêm, Sơn Tây, Tây Hồ: chọn 14% thí sinh điểm từ cao xuống thấp.

+ Các PGD còn lại: chọn 10% thí sinh điểm từ cao xuống thấp.

Tổng thí sinh được chọn thi tập trung theo hội đồng BTC là 1.508 thí sinh.

  1. Tổ chức Thi:

- Đối với PGD Ba Đình, Đông Anh, Phú Xuyên: học sinh 5 khối thi tại địa phương.

- Các PGD còn lại: Khối 1, 2, 3 thi tại hội đồng nhà trường. Khối 4, 5 thi tập trung theo hội đồng BTC.

  1. Chọn học sinh tham dự Thi Đình - cấp Quốc Gia:

- BTC chọn 37 thí sinh: 15 thí sinh khối 4 và 22 thí sinh khối 5.

- PGD Ba Đình: chọn 4 thí sinh khối 4&5 dự thi Quốc gia.

- PGD Phú Xuyên: chọn 4 thí sinh khối 4&5 dự thi Quốc gia.

- PGD Đông Anh: chọn 4 thí sinh khối 4&5 dự thi Quốc gia.

  • Hội đồng thi của BTC: 10 thí sinh khối 4 và 15 thí sinh khối 5.
  1. Khen thưởng: Thí sinh khối 4&5 tham dự sẽ được xét giải và cấp giấy khen.
  2. Cách thức tổ chức:

5.1. Thời gian, địa điểm:

    Thời gian: Từ 7h00 - 12h00 ngày 18/03/2023

CA THI

THỜI GIAN

Ca 1

7h30 – 8h00

Ca 2

8h10 – 8h40

Ca 3

8h50 – 9h20

Ca 4

9h30 – 10h00

Ca 5

10h10 – 10h40

Ca 6

10h50 – 11h20

 

   Địa điểm: Tòa nhà A6, Trường đại học Phenikaa – Đường Nguyễn Văn Trác, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
    - Mẫu thẻ thí sinh dự thi do nhà trường đóng dấu: TẢI MẪU
    - Danh sách thí sinh chia theo 6 ca thi – 6 phòng thi: TẢI VỀ chi tiết tại đây 
    - Thí sinh chú ý nội quy trong phòng thi: TẢI VỀ
5.2. Nội dung dự thi
    - Thí sinh dự thi vòng 18.

    - Khi đi mang theo thẻ dự thi do nhà trường đóng dấu: TẢI MẪU

5.3. Công tác chuẩn bị

- Đề nghị các trường tiểu học thông tin đến thí sinh, cấp thẻ dự thi cho thí sinh, bố trí, sắp xếp thời gian cho thí sinh tham gia vòng thi.

- Giáo viên, phụ huynh và thí sinh tự chủ động phương tiện đi lại cho phù hợp, an toàn.

- Giáo viên, phụ huynh và thí sinh khi đến địa điểm thi đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe bản thân.

- Trong thời gian chờ đợi con dự thi phụ huynh nghiêm túc, tuân theo mọi hướng dẫn của BTC.

        Nhận được thông báo triệu tập này, kính mong Hiệu trưởng các trường Tiểu học tạo điều kiện, chuẩn bị tốt những yêu cầu trên và triệu tập thí sinh theo đúng thành phần quy định.

* Hỗ trợ: Trong quá trình thực hiện, mọi vấn đề thắc mắc cần giải đáp, giáo viên, phụ huynh và thí sinh liên hệ Ban Tổ chức qua các kênh hỗ trợ sau:

- Hòm thư điện tử: giaovien@trangnguyen.edu.vn

- Số điện thoại: 0913.032.415

- Zalo OA (Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Trạng Nguyên)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Tổ chức thi cấp toàn quốc;

- Lưu: VT./.

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

Đã kí

 

Trịnh Thị Hương*TẢI CÔNG VĂN TRIỆU TẬP: Tại đây

*TẢI DANH SÁCH THÍ SINH (K4 - K5): Tại đây

*BTC LƯU Ý NHƯ SAU:

1. Thí sinh vào TRANG CÁ NHÂN KIỂM TRA THÔNG TIN TÀI KHOẢN  và điền đầy đủ thông tin: email - số điện thoại

2. Nếu thí sinh chưa đúng tên theo chuẩn giấy khai sinh, thầy cô giáo vui lòng lập Danh sách gửi về email: giaovien@trangnguyen.edu.vn để được hỗ trợ.Mọi yêu cầu, phản ánh xin gửi về email: giaovien@trangnguyen.edu.vn
Hiện tại BTC chỉ hỗ trợ qua ZALO Công ty.

*Mọi yêu cầu xin liên hệ qua zalo OA Trạng Nguyên: