Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-21h)

THÔNG BÁO THI TOÀN TÀI CẤP QUỐC GIA

18/06/2020 | 14:00 12554


BAN TỔ CHỨC

TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI

 

Số: 107/BTC-TNTT

V/v: Hướng dẫn tổ chức thi Quốc gia sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet năm học 2019 - 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

Kính gửi:

 • Lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo;
 • Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
 • Ban giám hiệu các Trường Tiểu học.

 

Căn cứ Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet dành cho học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ- BTC ngày 19/12/2019 của Trưởng Ban tổ chức.

 Ban tổ chức (BTC) hướng dẫn tổ chức vòng Thi Quốc gia (Khối 5) của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau:

1 . Lịch thi

Thời gian: 8h30 đến 09h00 ngày 24/06/2020

Mã thi: Ban tổ chức cấp mã thi tới cán bộ nhận mã thi ngày 22/06.

Danh sách thí sinh: Thầy cô tải danh sách bên dưới

DANH SÁCH THÍ SINH THI CẤP QUỐC GIA TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI KHỐI 5
( Huyện Duy Tiên - Hà Nam )

 1. Các mẫu văn bản cần sử dụng

- MẪU 02 - MẪU BIÊN BẢN XỬ LÝ SỰ CỐ: Biên bản xử lý sự cố

- MẪU 03 - KẾT QUẢ THI: Kết quả thi Quốc Gia

- MẪU 04 – THẺ DỰ THI

 1. Cách thức tổ chức thi

+ Phòng Giáo dục hoặc nhà trường thành lập Hội đồng coi thi.

+ Mã thi sẽ cấp cho cán bộ nhận mã để tổ chức thi cho học sinh.

+ Mỗi phòng thi, hội đồng thi cử 1 cán bộ dùng máy quay (điện thoại) đứng trên bục giảng quay lại toàn cảnh phòng thi trong suốt quá trình học sinh làm bài. Sau đó, hội đồng thi gửi clip về email: ketquathi@trangnguyen.edu.vn, trường nào không gửi video sẽ không được công nhận kết quả thi.

+ Kết quả thi được tra cứu trực tiếp trên phần tra điểm của website.

+ Thí sinh vào thi muộn sau 8h40 và thí sinh thi lại lần 2 sẽ không được xếp giải nhất.

 1. Khen thưởng học sinh

BTC không tổ chức thi Trạng Nguyên Toàn Tài tập trung nên không xếp giải Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, Hoàng Giáp.

+ Giải Nhất: 5% tổng số thí sinh. Giải thưởng giấy khen và học bổng trị giá 688.000đ

+ Giải Nhì: 5% tổng số thí sinh. Giải thưởng giấy khen và học bổng trị giá 688.000đ

+ Giải Ba: 10% tổng số thí sinh. Giải thưởng giấy khen và học bổng trị giá 365.000đ

+ Giải Khuyến Khích: 10% tổng số thí sinh. Giải thưởng giấy khen và học bổng trị giá 365.000đ.

Lưu ý

Chỉ những thí sinh được duyệt Số báo danh mới được vào thi vòng thi, sau khi duyệt thi, trong trang cá nhân của học sinh sẽ có thông báo “bạn đã được thi cấp Quốc gia”.

 1. Kiểm tra máy tính và đường truyền internet

- Trước khi thi, các hội đồng thi tổ chức kiểm tra đường truyền internet có truy cập được website trangnguyen.edu.vn hay không? Máy tính cần cài bảng gõ tiếng Việt là phần mềm Unikey 4.0. Bảng mã Unicode (Unicode dựng sẵn) - Kiểu gõ Telex.

Khuyến cáo trang web: trangnguyen.edu.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome. Nếu máy báo “Không kết nối được với máy chủ” và bài thi không hiển thị thì ấn F5 để tải lại. Thầy cô chú ý thời gian hiển thị của máy tính, giao diện màn hình của máy tính và hệ điều hành của máy tính. Cần sử dụng hệ điều hành Windows, không sử dụng Windows XP.

- Nếu học sinh đang thi mà máy bắt truy cập lại hoặc không công nhận kết quả làm bài thì lỗi có thể là do trình duyệt hoặc do đường truyền mạng không ổn định. Giáo viên sẽ lập biên bản sự cố gửi về BTC để học sinh được thi lại.

 1. Những dụng cụ học sinh được mang vào phòng thi

- Dụng cụ học tập: bút chì, bút mực.

- Giấy nháp của thí sinh do Hội đồng thi phát.

 1. Cách tính điểm, thời gian làm bài và lấy điểm thi Đình

-  Điểm tối đa của một bài thi là 300 điểm.

- Tổng thời gian làm bài của mỗi học sinh là 30 phút.

- Đơn vị tổ chức thi chịu trách nhiệm về máy tính và đường truyền mạng cho học sinh dự thi. BTC cấp Quốc gia chịu trách nhiệm về hệ thống máy chủ.

- Điểm và thời gian làm bài của học sinh sẽ được hệ thống chấm và lưu tự động.

 1. Tổ chức thi

- Cách bố trí phòng thi: Tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của trường, nơi đặt Hội đồng thi, tuy nhiên phải đảm bảo khoảng cách giữa hai học sinh ngồi cách nhau tối thiểu 1,5m; mỗi phòng thi không có quá 30 học sinh.

- Học sinh trình Thẻ dự thi (có ảnh và xác nhận của nhà trường hoặc phòng Giáo dục, Sở Giáo dục) khi vào phòng thi.

- Trước giờ thi chính thức 5 phút, cán bộ coi thi (CBCT) viết mã thi rõ ràng trên bảng để các thí sinh vào thi, nhập mã thi. Học sinh phải nhập chính xác mã thi được cung cấp thì mới có tên trong danh sách mã thi và kết quả đó mới được công nhận.

- Thời gian làm bài thi được tính từ khi học sinh ấn vào nút “bắt đầu” để làm bài thi.

- Khi học sinh làm xong bài thi, CBCT kiểm tra trên màn hình máy tính của học sinh, nếu đã có câu “Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi” thì CBCT đến kiểm tra điểm thi trong trang cá nhân của học sinh, sau đó điền vào biên bản và cho học sinh kí nhận đã hoàn thành bài thi.

- CBCT chú ý đối chiếu số báo danh học sinh đăng nhập với số báo danh trong danh sách học sinh dự thi.

- Khi hết giờ thi, CBCT kiểm tra đầy đủ chữ kí xác nhận của học sinh trong danh sách phòng thi, đồng thời tất cả CBCT kí xác nhận ở dưới danh sách phòng thi. Sau đó, CBCT nộp danh sách phòng thi cùng các biên bản (nếu có) cho Hội đồng thi. 

- Kết quả thi của học sinh được BTC lưu lại thông qua phần tra điểm và trên Bảng Vàng.

- Khi có sự cố trong phòng thi, CBCT dùng MẪU SỐ 02- MẪU BIÊN BẢN XỬ LÝ SỰ CỐ gửi về email btc@trangnguyen.edu.vn để được hướng dẫn thi lại ngay.

 1. Kinh phí

Kinh phí tổ chức sân chơi Giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của tỉnh, nhà trường, các đơn vị và các nguồn hợp pháp khác.

Trong quá trình tổ chức, BTC Cấp Quốc gia phối hợp với các đơn vị để tổ chức hướng dẫn, giới thiệu, thi đấu, trao giải.

Với những nội dung trên, BTC Trạng Nguyên Toàn Tài kính đề nghị các Quý Sở Giáo dục và Đào tạo,  Ban Giám Hiệu các trường Tiểu học cùng phối hợp với BTC tạo điều kiện tốt nhất cho các học sinh được chọn tham dự kì thi bình tĩnh, tự tin để có kết quả tốt nhất. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ về BTC Cấp Quốc gia qua số điện thoại thường trực: 1900633330; email: btc@trangnguyen.edu.vn

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ GDTH, NXBGDVN (để báo cáo);

- Ban tổ chức thi cấp toàn quốc;

- Lưu: VT.

TM. BAN TỔ CHỨC

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký) 

TRỊNH THỊ HƯƠNG