Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (Từ 8h - 17h, từ thứ 2 - thứ 6)

Thể lệ sân chơi Trạng Nguyên Toàn Tài năm học 2020 - 2021

02/03/2021 | 11:15 44510

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM                                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   BTC TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT 
                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             Số: 601/QĐ-BTCTNTV
                                                                                                                         Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài”

trên internet dành cho học sinh tiểu học 2020-2021


           Thực hiện Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025"; Quyết định số 2805/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2016 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo ban hành kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến 2025";

           Căn cứ Công văn số 3415/BGDĐT – GDTH ngày 04 tháng 09 năm 2020 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020 – 2021; Chỉ thị 666/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 08 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 – 2021 của ngành Giáo dục.

           Ban tổ chức ban hành Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên Internet cho học sinh tiểu học năm học 2020 - 2021 như sau:

                                            

Chương I
  MỤC ĐÍCH SÂN CHƠI 

      1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại các trường tiểu học trên toàn quốc.
      2.Tạo điều kiện cho học sinh làm quen và sử dụng internet là một phương thức học tập, học sinh được luyện tập và tự kiểm tra, tự đánh giá để qua đó điều chỉnh cách học môn học Tiếng Việt phù hợp.
      3.Tạo ra sân chơi trực tuyến về tiếng Việt để học sinh học tập, rèn luyện, phát triển ngôn ngữ. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh học tập, giao lưu, không gây áp lực cho học sinh, gia đình và nhà trường.
      4. Giúp học sinh thêm yêu tiếng Việt, hiểu rõ về địa lý, lịch sử, văn hóa, từ đó yêu quê hương đất nước, nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế.
      5.Tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương II

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ ĐĂNG KÍ THAM GIA

     1. Đối tượng

               Học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 trên toàn quốc có điều kiện truy cập internet và có nguyện vọng tham gia sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet.
     2. Đăng kí tham gia

     a. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký 1 tài khoản trên website trangnguyen.edu.vn.
     b. Đăng kí thành viên trên website: www.trangnguyen.edu.vn (xem phần hướng dẫn trên website). Học sinh cần đăng kí đúng các thông tin: họ và tên; địa chỉ lớp; trường; quận/huyện; tỉnh/thành phố. Học sinh đăng kí vào khối lớp nào chỉ được thi ở khối lớp đó.
     c. Khi đã đăng kí thành viên, học sinh vào website và đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng kí. Sau khi đăng nhập thành công, học sinh bấm chọn “Vào thi” để tham gia các vòng thi của Trạng Nguyên Toàn Tài.
    d. Tên truy cập của học sinh không được vi phạm các quy định về đặt tên của website: www.trangnguyen.edu.vn. Họ và tên hiển thị phải chính xác theo giấy khai sinh, hình ảnh đại diện phải hợp thuần phong mỹ tục mới được duyệt là thành viên của sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên Internet.

 

Chương III

QUY ĐỊNH CÁC VÒNG THI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI

      1. Số vòng thi Trạng Nguyên Toàn Tài của mỗi năm và cách thực hiện
      a.Số vòng thi:

          Trạng Nguyên Toàn Tài là sân chơi kiến thức tổng hợp gồm: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tự nhiên và Xã hội,… được chia làm 6 vòng thi. Mỗi vòng thi gồm 3 bài thi, kiến thức được phân bố như sau:

           - 1 bài Toán.

           - 1 bài Tiếng Anh.

           - 1 bài Tự nhiên & xã hội (Địa lý, Lịch sử, Khoa học), Tiếng Việt.

           Các vòng thi này do Ban tổ chức (BTC) cập nhật trên website trung bình 1 tháng 1 lần. Năm học 2020 – 2021 vòng 1 bắt đầu từ ngày 08/09/2020.

     b.Vòng thi tự do: Thí sinh thi tự do vòng thi 1, vòng thi 2 và vòng thi số 3.
     c.Vòng thi các cấp:
           - Vòng thi cấp Quận/Huyện: Thí sinh khối 1,2,3,4,5 dự thi vòng 4
           - Vòng thi cấp Tỉnh: Thí sinh khối 1,2, 3,4,5 dự thi vòng 5.
           - Vòng thi cấp Quốc gia: Thí sinh khối 5 dự thi vòng 6.
      2.Thời điểm tham gia và cách tính thời gian làm bài cho mỗi vòng thi

        - Thí sinh có thể bắt đầu tham gia sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” bất cứ thời điểm nào, miễn là vượt qua được tất cả các vòng thi để có đủ điều kiện dự thi vòng thi các cấp (Ví dụ: Thi cấp Quận/Huyện cần phải vượt qua vòng thi số 03, Thi cấp Tỉnh phải vượt qua vòng thi số 04, Thi cấp Quốc gia phải vượt qua vòng thi số 05). Vòng thi các cấp có sự tổ chức và giám sát của BTC và Hội đồng thi cấp đó.

        - Mỗi vòng thi có 3 bài thi, thời gian làm bài của mỗi bài thi là 20 phút.

        - Đối với vòng thi tự do và thi các cấp, thời gian làm bài được tính từ khi thí sinh bấm vào nút “Bắt đầu”.

        - Đối với các vòng thi từ cấp huyện, cấp tỉnh chỉ có những thí sinh đăng kí Số báo danh (SBD) với BTC mới được duyệt SBD và cấp “Mã thi” để vào thi.

        - Thời gian làm bài của vòng thi được thông báo cho thí sinh qua đồng hồ đếm ngược và tổng thời gian làm bài là 60 phút.
      3.Điều kiện để vượt qua một vòng thi

        - Đối với mỗi vòng thi tự do: Thí sinh được thi lại nhiều lần nếu chưa đạt 150 điểm. Nếu đạt từ 150 điểm trở lên thì mới được công nhận vượt qua vòng thi đó. Điểm tối đa của một vòng thi là 300 điểm.

        - Đối với vòng Thi cấp Quận/Huyện, cấp Tỉnh: Thí sinh chỉ được làm bài thi 1 lần duy nhất (trừ khi gặp sự cố phòng thi, BTC các cấp liên hệ với BTC cấp quốc gia để được giải quyết).

        - Thí sinh phải vượt qua vòng thi trước mới được dự thi vòng thi tiếp theo.
      4.Thông báo điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi

Điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi được thông báo trên website sau khi thí sinh hoàn thành vòng thi. Kết quả này được lưu lại trong phần “Bảng Vàng” của website: www.trangnguyen.edu.vn.
      5. Xếp hạng thí sinh

         Thứ hạng thí sinh trên website: www.trangnguyen.edu.vn được căn cứ trên tổng điểm và tổng thời gian làm bài thi của thí sinh qua các vòng thi.

         Điểm để xét giải trong các vòng Thi cấp Quận/Huyện, cấp Tỉnh/Thành phố, cấp Quốc gia được căn cứ trên điểm và thời gian của vòng thi mà thí sinh dự thi. Trường hợp điểm và thời gian bằng nhau, BTC sẽ xét tổng điểm, tổng thời gian thi qua tất cả các vòng của thí sinh

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

       1.Thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) và Ban tổ chức (BTC)

           Để quản lí, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet:

           - Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam thành lập BCĐ, BTC cấp Quốc gia.

           - Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức vòng Thi cấp Quận/Huyện, cấp Tỉnh/Thành phố, tập trung thì thành lập BCĐ, BTC và có kế hoạch tổ chức Thi cấp Huyện, Thi cấp Tỉnh/ Thành phố phù hợp với điều kiện của địa phương.

           - Sở Giáo dục và Đào tạo chưa có điều kiện tổ chức vòng Thi cấp Quận/Huyện, Thi cấp Tỉnh/ Thành phố tập trung thì tạo điều kiện để các Trường học thành lập BTC. Trường học có thể phối hợp với BTC để thành lập các điểm thi tập trung phù hợp với điều kiện của địa phương.
        2.Tổ chức vòng thi các cấp

        2.1. Các Tỉnh/Thành phố tổ chức thi tập trung

        2.1.1. Vòng thi cấp Quận/ Huyện – vòng thi số 4       

              - Nhà trường phối với với BTC thành lập Hội đồng coi thi.

              - Thầy cô dùng tài khoản giáo viên tạo mã thi cho học sinh.

              - Thời gian tổ chức thi (dự kiến): thi từ ngày 15/12/2020 đến ngày 19/12/2020 vào khung giờ 8h00 -11h30 và 13h30 -17h00

              - Các thí sinh tập trung về địa điểm chỉ định để thi dưới sự giám sát của các Hội đồng coi thi và BTC.

           Trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật, nhà trường báo lên BTC để được phép thi vào buổi chiều cùng ngày trong khoảng thời gian từ 14h00 - 17h00.

             - Địa điểm thi: Nhà trường chủ động chọn lựa.

             - Yêu cầu phòng thi: Phòng máy tính có kết nối internet.

             - Hình thức thi: Thi trực tuyến. 

             - Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản và cho thí sinh thi lại).

             - Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp.

             - Chọn thí sinh thi cấp Tỉnh/Thành phố: BTC phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo từng Quận/Huyện đưa ra tiêu chí chung để chọn thí sinh dự thi vòng Thi cấp Tỉnh/Thành phố phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương.

        2.1.3. Vòng thi cấp Tỉnh/Thành phố – vòng thi số 5.

             - Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho thí sinh tham gia vòng thi cấp Tỉnh/Thành phố tập trung thì căn cứ thực tế cơ sở vật chất, số lượng máy tính và đường truyền để đăng kí danh sách thí sinh dự thi với BTC cấp Quốc gia.

             - BTC phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng coi thi.

             - Hội đồng coi thi cử cán bộ nhận mã thi và lập danh sách SBD dự thi gửi về BTC.

             - Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

         + Vòng thi số 05: thi từ ngày 28/01/2021 đến ngày 30/01/2021 các thí sinh tập trung về địa điểm chỉ định để thi dưới sự giám sát của Hội đồng coi thi và BTC.

         + Ca thi do Hội đồng thi và BTC thống nhất.

             - Địa điểm thi: Các Hội đồng thi chủ động chọn lựa.

             - Yêu cầu phòng thi: Phòng máy tính có kết nối internet.

             - Hình thức thi: Thi trực tuyến. Hội đồng coi thi nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh.

             - Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản và cho thí sinh thi lại).

             - Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy khen cho thí sinh theo tiêu chí của từng Tỉnh/Thành phố.

             - Chọn thí sinh dự Thi cấp Quốc gia: BTC cấp Tỉnh chọn học sinh khối 5 dự thi theo kết quả từ cao xuống thấp hoặc theo tiêu chí của riêng từng Tỉnh.

        2.2. Các Tỉnh/Thành phố chưa có điều kiện tổ chức thi tập trung

        2.2.1. Vòng thi cấp Quận/ Huyện – vòng thi số 4.

             - Nhà trường sẽ đăng kí danh sách thí sinh dự thi vòng Thi cấp Quận/Huyện với BTC cấp Quốc gia.

             - Nhà trường phối với với BTC cấp Quốc gia thành lập Hội đồng coi thi.

             - Thời gian tổ chức thi: thi từ ngày 15/12/2020 đến ngày 19/12/2020.

             - Vào khung giờ: 8h00 - 11h30 và 13h30 - 17h00.

             - Địa điểm thi: Nhà trường chủ động lựa chọn.

             - Yêu cầu phòng thi: Phòng máy tính có kết nối internet.

             - Hình thức thi: Thi trực tuyến. BTC tạo mã và cấp mã thi cho cho Hội đồng thi.

             - Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên và cho thí sinh thi lại).

             - Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC phối hợp với từng trường đưa ra mức điểm quy định chung để chọn thí sinh dự thi vòng cấp Tỉnh/Thành phố.

       2.2.3. Vòng thi cấp Tỉnh/Thành phố – vòng thi số 5.

             - Nhà trường phối hợp với Ban tổ chức cấp Quốc gia thành lập Hội đồng coi thi.

             - Hội đồng coi thi cử cán bộ nhận mã thi.

             - Hội đồng coi thi gửi kết quả thi về BTC.

             - Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

         + Vòng thi số 05: thi từ ngày 28/01/2021 đến ngày 30/01/2021 các thí sinh tập trung về địa điểm chỉ định để thi dưới sự giám sát của Hội đồng coi thi và BTC.

         + Khối 1;2;3; 4; 5 thi từ 8h00 -11h00.

            Nếu xảy ra sự cố nhà trường cho học sinh thi lại vào buổi chiều từ 14h00 -17h00.

            Ca thi của từng khối do từng địa phương sắp xếp theo khung giờ trên.

             - Địa điểm thi: Nhà trường chủ động chọn lựa.

             - Yêu cầu phòng thi: Phòng máy tính có kết nối internet.

             - Hình thức thi: Thi trực tuyến. Hội đồng coi thi nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh.

             - Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản và cho thí sinh thi lại).

             - Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC phối hợp với nhà trường để cấp giấy khen cho thí sinh theo tiêu chí của từng địa phương.
       3. Vòng thi cấp Quốc gia – vòng thi số 6

             - Sở Giáo dục và Đào tạo/ Phòng Giáo dục và Đào tạo/ các cụm trường phối hợp với BTC để thành lập Hội đồng coi thi

             - Hội đồng coi thi cử cán bộ nhận mã thi

             - Hội đồng coi thi chọn địa điểm thi, giám thị coi thi phù hợp.

             - Đối tượng tham dự thi: thí sinh khối 5

             - Hình thức dự thi: Thi trực tuyến

             - Địa điểm: thi tại phòng máy tinh có kết nội internet

             - Thời gian thi dự kiến: Ngày 23/03/2021.

 

Chương V

KHEN THƯỞNG

          Danh sách thí sinh đạt giải các vòng thi cấp Huyện, cấp Tỉnh/Thành phố, cấp Quốc gia được thông báo trên website: www.trangnguyen.edu.vn.

           Ban tổ chức phối hợp với các Tỉnh/Thành phố cấp giấy chứng nhận cho thí sinh đạt giải tại vòng cấp Tỉnh/Thành phố, cấp Quốc gia.
       1. Vòng thi cấp Quận/Huyện và vòng thi cấp Tỉnh/Thành phố

            - Đối với các Tỉnh/Thành phố tổ chức thi tập trung, BTC cấp Trường, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố quyết định cấp giấy khen và phần thưởng cho thí sinh theo quy định chung của từng Tỉnh/Thành phố.

            - Đối với các Tỉnh/Thành phố chưa có điều kiện tổ chức thi tập trung, BTC cấp toàn quốc cấp giấy khen theo quy định chung của từng vòng thi.
       2. Vòng thi cấp Quốc Gia

          Số lượng giải thưởng khối lớp 5 như sau:
          - Giải Nhất: Học bổng 488.000VNĐ
          - Giải Nhì: Học hổng 365.000VNĐ

          - Giải Ba: Học bổng trị giá 244.000VNĐ
          - Giải Khuyến khích: Học bổng trị giá 244.000VNĐ

           (Giải thưởng bằng hiện vật và giấy chứng nhận của BTC)

          - Tất cả thí sinh tham dự vòng thi cấp Quốc Gia sẽ được cấp giấy chứng nhận và quà tặng.

          Các cá nhân và tập thể trong diện được nhận giải thưởng có trách nhiệm chấp hành các quy định về thủ tục nhận giải thưởng qua các văn bản hướng dẫn của BTC.

 

Chương VI:

Kinh phí

          Kinh phí tổ chức thi và kinh phí khen thưởng của các vòng thi cấp Quận/Huyện, cấp Tỉnh/Thành phố và cấp Quốc gia do các Tỉnh/Thành phố quy định, sử dụng từ các nguồn hợp pháp: ngân sách, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân cho đơn vị tổ chức sân chơi./.

 

Nơi nhận:

- Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT;

- Sở GD&ĐT các tỉnh/thành phố;

- Lưu BTC "Trạng Nguyên Toàn Tài"

TM.BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

Đã ký 

 

 

TRỊNH THỊ HƯƠNG