Hỗ trợ trực tuyến:

1900633330 (8h-17h)

Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet dành cho học sinh tiểu học 2019 - 2020

20/12/2019 | 14:12 58097

 

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

Số: 160/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet dành cho học sinh tiểu học 2019 - 2020

Căn cứ quyết định số 1008/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 -2020, định hướng năm 2025”.

Thực hiện chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/08/2019 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục.

Ban chỉ đạo ban hành Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên Internet cho học sinh tiểu học từ năm học 2019-2020 như sau:

 

Chương I

MỤC ĐÍCH SÂN CHƠI

 1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại các trường tiểu học trên toàn quốc.
 2. Tạo điều kiện cho học sinh làm quen và sử dụng internet là một phương thức học tập, học sinh được luyện tập và tự kiểm tra, tự đánh giá để qua đó điều chỉnh cách học môn học Tiếng Việt và các môn học khác phù hợp.
 3. Tạo ra sân chơi trực tuyến tổng hợp các môn học để học sinh học tập, rèn luyện, phát triển ngôn ngữ. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh học tập, giao lưu, không gây áp lực cho học sinh, gia đình và nhà trường.
 4. Giúp học sinh thêm yêu các môn học, hiểu rõ về địa lý, lịch sử, văn hóa, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế.

 

Chương II

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ ĐĂNG KÍ THAM GIA

 1. Đối tượng

Học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 trên toàn quốc có điều kiện truy cập internet và có nguyện vọng tham gia sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet.

 1. Đăng kí tham gia
 2. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký 1 tài khoản trên website trangnguyen.edu.vn.
 3. Đăng kí thành viên trên website: www.trangnguyen.edu.vn (xem phần hướng dẫn trên website). Học sinh cần đăng kí đúng các thông tin: họ và tên; địa chỉ lớp; trường; quận/huyện; tỉnh/thành phố. Học sinh đăng kí vào khối lớp nào chỉ được thi ở khối lớp đó.
 4. Khi đã đăng kí thành viên, học sinh vào website và đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng kí. Sau khi đăng nhập thành công, học sinh bấm chọn “Vào thi” để tham gia các vòng thi của Trạng Nguyên Toàn Tài.
 5. Tên truy cập của học sinh không được vi phạm các quy định về đặt tên của website: www.trangnguyen.edu.vn. Họ và tên hiển thị phải chính xác theo giấy khai sinh, hình ảnh đại diện phải hợp thuần phong mỹ tục mới được duyệt là thành viên của sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên Internet.

 

Chương III

QUY ĐỊNH CÁC VÒNG THI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI

 1. Số vòng thi Trạng Nguyên Toàn Tài của mỗi năm và cách thực hiện
 2. Số vòng thi:

Trạng Nguyên Toàn Tài là sân chơi kiến thức tổng hợp gồm: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tự nhiên và Xã hội,… được chia làm 6 vòng thi. Mỗi vòng thi gồm 3 bài thi, kiến thức được phân bố như sau:

- 1 bài Toán.

- 1 bài Tiếng Anh.

- 1 bài Tự nhiên & xã hội/ Địa lý, lịch sử, Tiếng Việt.

Các vòng thi này do Ban tổ chức ( BTC) cập nhật trên website trung bình 1 tháng 1 lần. Năm học 2019 – 2020 vòng 1 bắt đầu từ ngày 07/01/2020.

 1. Vòng thi tự do: Thí sinh thi tự do vòng thi 1 và vòng thi 2.
 2. Vòng thi các cấp:
 • Vòng Thi Sơ Khảo (Cấp Trường) – vòng 3.
 • Vòng Thi Thi Hương (Cấp Quận/ Huyện ) – vòng 4.
 • Vòng Thi Hội (Cấp Tỉnh) – vòng 5.
 • Vòng Thi Đình (Cấp Toàn Quốc): vòng 6 - Thí sinh khối 5 dự thi để chọn ra Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, Hoàng Giáp và các giải thưởng khác.
 1. Thời điểm tham gia và cách tính thời gian làm bài cho mỗi vòng thi

- Thí sinh có thể bắt đầu tham gia sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” bất cứ thời điểm nào, miễn là vượt qua được tất cả các vòng thi để có đủ điều kiện dự thi vòng thi các cấp (Ví dụ: Thi Sơ Khảo cần vượt qua vòng thi số 02, Thi Hương cần phải vượt qua vòng thi số 03, Thi Hội phải vượt qua vòng thi số 04, Thi Đình phải vượt qua vòng thi số 05). Vòng thi các cấp có sự tổ chức và giám sát của BTC và Hội đồng thi cấp đó.

- Mỗi vòng thi có 3 bài thi, thời gian làm bài của mỗi bài thi là 20 phút.

- Đối với vòng thi tự do và thi các cấp, thời gian làm bài được tính từ khi thí sinh bấm vào nút “Bắt đầu”.

- Đối với vòng thi các cấp chỉ có những thí sinh đăng kí Số báo danh (SBD) với BTC mới được duyệt SBD và cấp “Mã thi” để vào thi.

- Thời gian làm bài của vòng thi được thông báo cho thí sinh qua đồng hồ đếm ngược và tổng thời gian làm bài là 60 phút.

 1. Điều kiện để vượt qua một vòng thi

- Đối với mỗi vòng thi tự do: Thí sinh được thi lại nhiều lần nếu chưa đạt 200 điểm. Nếu đạt từ 200 điểm trở lên thì mới được công nhận vượt qua vòng thi đó. Điểm tối đa của một vòng thi là 300 điểm.

- Đối với vòng Thi Sơ Khảo, Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình: Thí sinh chỉ được làm bài thi 1 lần duy nhất (trừ khi gặp sự cố phòng thi, BTC các cấp liên hệ với BTC cấp quốc gia để được giải quyết).

- Thí sinh phải vượt qua vòng thi trước mới được dự thi vòng thi tiếp theo.

 1. Thông báo điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi

Điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi được thông báo trên website sau khi thí sinh hoàn thành vòng thi. Kết quả này được lưu lại trong phần “Bảng Vàng” của website: www.trangnguyen.edu.vn.

 1. Xếp hạng thí sinh trên website: www.trangnguyen.edu.vn

Thứ hạng thí sinh trên website: www.trangnguyen.edu.vn được căn cứ trên tổng điểm và tổng thời gian làm bài thi của thí sinh qua các vòng thi.

Điểm để xét giải trong các vòng Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình được căn cứ trên điểm và thời gian của vòng thi mà thí sinh dự thi. Trường hợp điểm và thời gian bằng nhau, BTC sẽ xét tổng điểm, tổng thời gian thi qua tất cả các vòng của thí sinh.

 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) và Ban tổ chức (BTC)

Để quản lí, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên Internet:

- Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam thành lập BCĐ, BTC cấp toàn quốc.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức vòng Thi Hương, Thi Hội tập trung thì thành lập BCĐ, BTC và có kế hoạch tổ chức Thi Hương (cấp Huyện), Thi Hội (cấp Tỉnh) phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chưa có điều kiện tổ chức vòng Thi Hương, Thi Hội tập trung thì tạo điều kiện để các Trường học thành lập BTC. Trường học có thể phối hợp với BTC để thành lập các điểm thi tập trung phù hợp với điều kiện của địa phương.  

 1. Tổ chức vòng thi các cấp

2.1. Các Tỉnh/Thành phố tổ chức thi tập trung

2.1.1 Vòng Thi Sơ Khảo (Cấp Trường) – vòng thi số 3

- Giáo viên hướng dẫn, hỗ trợ học sinh đăng kí dự thi trực tuyến tại website: trangnguyen.edu.vn.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thi qua 2 vòng thi tự luyện.

- Giáo viên hoặc phụ huynh chọn danh sách SBD học sinh đủ điều kiện để tham gia vòng thi Sơ khảo (Cấp Trường). Tiêu chí chọn học sinh: Học sinh có tổng điểm 2 vòng thi và lấy điểm từ cao xuống thấp. Trường hợp, học sinh có điểm thi bằng nhau thì xem xét đến quá trình học tập trên lớp và ưu tiên học sinh đã tham gia các cuộc thi, sự kiện trên website trangnguyen.edu.vn và các sân chơi giáo dục khác.

- Giáo viên tự tạo mã thi cấp trường theo hướng dẫn của BTC.

- Thí sinh dự thi phải nhập mã thi cấp trường.

- Thời gian tổ chức thi (dự kiến): thi từ ngày 06/04/2020 đến ngày 10/04/2020 vào khung giờ 8h-11h30 và 13h30 -17h (trừ thứ 7, chủ nhật)

- Địa điểm thi: Tại phòng máy tính có kết nối internet.

- Hình thức thi: Thi trực tuyến.

- Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, học sinh sẽ được BTC kiểm tra và cho thi lại ngay).

- Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC sẽ phối hợp với từng Sở Giáo dục và Đào tạo các Tỉnh/Thành phố để đưa ra tiêu chí để chọn thí sinh tham dự vòng Thi Hương.

2.1.2. Vòng Thi Hương (Cấp Quận/ Huyện) – vòng thi số 4

- Quận/Huyện tổ chức cho thí sinh tham gia vòng thi Hương tập trung thì căn cứ thực tế cơ sở vật chất, số lượng máy tính và đường truyền để đăng kí danh sách thí sinh dự thi vòng Thi Hương với BTC Tỉnh/ Thành phố và BTC cấp quốc gia.

- BTC phối hợp cùng Phòng giáo dục (PGD) thành lập Hội đồng coi thi.

- Hội đồng coi thi cử cán bộ nhận mã thi, gửi danh sách SBD thí sinh dự thi về BTC.

- Thời gian tổ chức thi (dự kiến): thi từ ngày 17/04/2020 đến ngày 18/04/2020 vào khung giờ 8h-11h30 và 13h30 -17h (trừ thứ 7, chủ nhật)

- Các thí sinh tập trung về địa điểm chỉ định để thi dưới sự giám sát của các Hội đồng coi thi và BTC.

Trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật, nhà trường báo lên BTC để được phép thi vào buổi chiều cùng ngày trong khoảng thời gian từ 14h - 17h.

- Địa điểm thi: Các địa phương chủ động chọn lựa.

- Yêu cầu phòng thi: Phòng máy tính có kết nối internet.

- Hình thức thi: Thi trực tuyến. Hội đồng coi thi nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh.

- Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản và cho thí sinh thi lại).

- Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp.

- Chọn thí sinh thi Hội: BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào Tạo từng Tỉnh/ Thành phố để đưa ra tiêu chí chung để chọn thí sinh dự thi vòng Thi Hội phù hợp với điều kiện thực tế từng Tỉnh/Thành Phố.

2.1.3. Vòng Thi Hội (Cấp Tỉnh/Thành phố) – vòng thi số 5.

- Tỉnh/Thành phố tổ chức cho thí sinh tham gia vòng thi Hội tập trung thì căn cứ thực tế cơ sở vật chất, số lượng máy tính và đường truyền để đăng kí danh sách thí sinh dự thi vòng Thi Hội với BTC cấp quốc gia.

- BTC phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng coi thi.

- Hội đồng coi thi cử cán bộ tạo mã thi và tạo danh sách SBD dự thi gửi về BTC.

- Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

+ Vòng thi số 05, ngày 08-09/05/2020, các thí sinh tập trung về địa điểm chỉ định để thi dưới sự giám sát của Hội đồng coi thi và BTC.

+ Khối 1; 2; 3 thi từ 8h-10h.

+ Khối 4; 5 thi từ 10h-11h40.

Nếu xảy ra sự cố nhà trường cho học sinh thi lại vào buổi chiều:

+ Khối 1; 2; 3 thi từ 14h-16h.

+ Khối 4; 5 thi từ 16h-17h40.

- Địa điểm thi: Các địa phương chủ động chọn lựa.

- Yêu cầu phòng thi: Phòng máy tính có kết nối internet.

- Hình thức thi: Thi trực tuyến. Hội đồng coi thi nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh.

- Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản và cho thí sinh thi lại).

- Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào Tạo cấp giấy khen cho thí sinh theo tiêu chí của từng Tỉnh/Thành Phố.

- Chọn thí sinh dự Thi Đình: BTC cấp Tỉnh chọn học sinh khối 5 dự thi Đình theo kết quả từ cao xuống thấp hoặc theo tiêu chí của riêng từng Tỉnh.

Tổng số thí sinh dự Thi Đình của mỗi Tỉnh/Thành phố không quá 03 thí sinh.

2.2. Các Tỉnh/Thành phố chưa có điều kiện tổ chức thi tập trung

2.2.1 Vòng Thi Sơ Khảo (Cấp Trường) - vòng thi số 3

- Phụ huynh, giáo viên hướng dẫn, hỗ trợ học sinh đăng kí dự thi trực tuyến tại website: trangnguyen.edu.vn.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thi qua 2 vòng thi tự luyện.

- Giáo viên/ phụ huynh chọn danh sách SBD học sinh đủ điều kiện để tham gia vòng thi Sơ khảo (Cấp Trường). Tiêu chí chọn học sinh: Học sinh có tổng điểm 02 vòng thi và lấy điểm từ cao xuống thấp. Trường hợp, học sinh có điểm thi bằng nhau thì xem xét đến quá trình học tập trên lớp và ưu tiên học sinh đã tham gia các cuộc thi, sự kiện trên website trangnguyen.edu.vn và các sân chơi giáo dục khác.

- Giáo viên tự tạo mã thi cấp trường theo hướng dẫn của BTC.

- Thí sinh dự thi phải nhập mã thi cấp trường.

- Thời gian tổ chức thi (dự kiến): thi từ ngày 06/04/2020 đến ngày 10/04/2020 vào khung giờ 8h-11h30 và 13h30 -17h (trừ thứ 7, chủ nhật)

- Địa điểm thi: Tại phòng máy tính có kết nối internet.

- Hình thức thi: Thi trực tuyến.

- Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, học sinh sẽ được BTC kiểm tra và cho thi lại).

- Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC phối hợp với từng trường, từng Tỉnh/Thành phố đưa ra mức điểm quy định chung để chọn thí sinh dự thi vòng Thi Hương (Cấp Quận/Huyện).

2.2.2. Vòng Thi Hương (Cấp Quận/ Huyện) – vòng thi số 5.

- Phụ huynh, giáo viên tạo danh sách học sinh trên hệ thống trangnguyen.edu.vn theo hướng dẫn của BTC. BTC sẽ duyệt Số báo danh học sinh dự thi.

- Thời gian tổ chức thi: thi từ ngày 01/06 và 02/06 vào khung giờ 7h30-11h30 và 13h30-17h 

- Địa điểm thi: Giáo viên, phụ huynh chủ động chọn lựa.

- Yêu cầu phòng thi: Phòng máy tính có kết nối internet.

- Hình thức thi: Thi trực tuyến. BTC tạo mã và cấp mã thi cho cho nhà trường.

- Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Giáo viên, phụ huynh lập biên bản theo mẫu trên website trangnguyen.edu.vn và cho thí sinh thi lại).

- Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC phối hợp với từng trường, từng Tỉnh/Thành phố để đưa ra mức điểm quy định chung để chọn thí sinh dự thi vòng Thi Hội (Cấp Tỉnh).          

2.2.3. Vòng Thi Hội (Cấp Tỉnh/Thành phố) – vòng thi số 6.

- Ban tổ chức cấp Quốc Gia phối hợp với nhà trường thành lập Hội đồng coi thi.

- Hội đồng coi thi cử cán bộ nhận mã thi.

- Hội đồng coi thi gửi kết quả thi về BTC.

- Thời gian tổ chức thi (dự kiến): BTC sẽ thông báo sau

Nếu xảy ra sự cố nhà trường cho học sinh thi lại vào buổi chiều:

Ca thi của từng khối do từng địa phương sắp xếp theo khung giờ trên.

- Địa điểm thi: Các địa phương chủ động chọn lựa.

- Yêu cầu phòng thi: Phòng máy tính có kết nối internet.

- Hình thức thi: Thi trực tuyến. Hội đồng coi thi nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh.

- Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản và cho thí sinh thi lại).

- Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC phối hợp với nhà trường để cấp giấy khen cho thí sinh theo tiêu chí của từng địa phương. Các Tỉnh/Thành phố có từ 1.000 thí sinh dự thi trở lên sẽ được chọn 1 thí sinh khối 5 dự Thi Đình.

 1. Thi Đình - Vòng thi cấp Quốc Gia – vòng thi số 7.

- Các Tỉnh/Thành phố tổ chức thi tập trung sẽ thành lập các đoàn thí sinh dự thi.

- Các Tỉnh/ Thành phố Các thí sinh thi tập trung tại địa điểm thi theo thông báo triệu tập của BTC cấp quốc gia.

- BTC sẽ hỗ trợ một phần kinh phí ăn nghỉ của thí sinh dự thi.

- Tổ chức thi tập trung tại một phòng máy tính có kết nối internet, dùng đề thi chung, dưới sự giám sát của BTC cấp quốc gia.

- Thời gian thi dự kiến: BTC thông báo sau

- Địa điểm thi dự kiến: BTC thông báo sau.

Chương V

KHEN THƯỞNG

Danh sách thí sinh đạt giải các vòng Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình được thông báo trên website: www.trangnguyen.edu.vn.

Ban tổ chức phối hợp với các Tỉnh/Thành phố cấp giấy chứng nhận cho thí sinh đạt giải tại vòng Thi Hội, Thi Đình.

 1. Vòng Thi Hương (Cấp Huyện) và vòng Thi Hội (Cấp Tỉnh/Thành phố)

- Đối với các Tỉnh/Thành phố tổ chức thi tập trung, BTC cấp Trường, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố quyết định cấp giấy khen và phần thưởng cho thí sinh theo quy định chung của từng Tỉnh/Thành phố.

- Đối với các Tỉnh/Thành phố chưa có điều kiện tổ chức thi tập trung, BTC cấp toàn quốc cấp giấy khen theo quy định chung của từng vòng thi. Số lượng thí sinh đạt giải không quá 20% tổng số thí sinh dự thi.

 

 1. Vòng Thi Đình (Cấp Quốc Gia)

Số lượng giải thưởng khối lớp 5 như sau:

 • 01 giải Trạng Nguyên: 5.000.000VNĐ
 • 01 giải Bảng Nhãn: 3.000.000VNĐ
 • 01 giải Thám Hoa: 2.000.000VNĐ
 • 01 giải Hoàng Giáp: 1.000.000VNĐ
 • 02 Giải Nhất:: 800.000VNĐ
 • 03 Giải Nhì: 10% tổng số thí sinh dự thi: 600.000VNĐ
 • 05 Giải Ba: 10% tổng số thí sinh dự thi: 500.000VNĐ
 • Giải Khuyến khích: 70% tổng số thí sinh dự thi: 300.000VNĐ

               (Giải thưởng bằng tiền mặt, hiện vật và giấy chứng nhận của BTC)

- Tất cả thí sinh tham dự vòng thi Đình sẽ được cấp giấy chứng nhận và quà tặng.

Các cá nhân và tập thể trong diện được nhận giải thưởng có trách nhiệm chấp hành các quy định về thủ tục nhận giải thưởng qua các văn bản hướng dẫn của BTC.

Chương VI:

Kinh phí

Kinh phí tổ chức thi và kinh phí khen thưởng của các vòng Thi Sơ Khảo, Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình do các Tỉnh/Thành phố quy định, sử dụng từ các nguồn hợp pháp: ngân sách, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân cho đơn vị tổ chức sân chơi.

Kinh phí tổ chức vòng Thi Đình và kinh phí khen thưởng cấp quốc gia do các doanh nghiệp tài trợ và BTC cấp quốc gia thực hiện.

TM.BAN TỔ CHỨC

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

TRỊNH THỊ HƯƠNG