Hỗ trợ trực tuyến: 024 6666 8786 - 0163 316 9868

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

ID: 762436

Họ tên: Nguyễn Lê Khánh Duy

Ngày sinh: Sat Dec 19 2009 00:00:00 GMT+0700 (ICT)

Thông tin

nhân

Lớp: 3

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Quận/Huyện: Huyện Thạch Thất

Trường: TH Chàng Sơn

Điểm thi tiếng việt

Vòng thi Lần thi Điểm Thời gian Ngày thi
loading...

Xếp hạng Quốc gia: ...

Xếp hạng tỉnh/TP: ...

Show Hãy nhập mật khẩu cũ

Show Hãy nhập mật khẩu mới

Show Hãy nhập lại mật khẩu

Top