Hỗ trợ trực tuyến: 1900633330 - Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

ID: 2676026

Họ tên: Dragonball

Ngày sinh: Mon Dec 21 2009 00:00:00 GMT+0700 (+07)

Thông tin

nhân

Lớp: 4

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Quận/Huyện: Huyện Gia Bình

Trường: TH Lãng Ngâm

Điểm thi tiếng việt

Vòng thi Lần thi Điểm Thời gian Ngày thi
loading...

Xếp hạng Quốc gia: ...

Xếp hạng tỉnh/TP: ...

Top