Hỗ trợ trực tuyến: 1900633330 - Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

ID: 2585097

Họ tên: Nguyễn Thu Thủy

Ngày sinh: Thu Aug 04 2011 00:00:00 GMT+0700 (+07)

Thông tin

nhân

Lớp: 2

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Quận/Huyện: Huyện Mê Linh

Trường: TH Thanh Lâm A

Điểm thi tiếng việt

Vòng thi Lần thi Điểm Thời gian Ngày thi
loading...

Xếp hạng Quốc gia: ...

Xếp hạng tỉnh/TP: ...

Top