Hỗ trợ trực tuyến: 1900633330 - Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

ID: 2540712

Họ tên: Phạm Minh Duy

Ngày sinh: Thu Jan 21 2010 07:00:00 GMT+0700 (+07)

Thông tin

nhân

Lớp: 3

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Quận/Huyện: Huyện Mê Linh

Trường: TH Thạch Đà A

Điểm thi tiếng việt

Vòng thi Lần thi Điểm Thời gian Ngày thi
loading...

Xếp hạng Quốc gia: ...

Xếp hạng tỉnh/TP: ...

Top