Hỗ trợ trực tuyến: 1900633330 - Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

ID: 2532442

Họ tên: Anh Đức

Ngày sinh: Sat Feb 14 2009 00:00:00 GMT+0700 (+07)

Thông tin

nhân

Lớp: 4

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Quận/Huyện: Huyện Vĩnh Tường

Trường: TH Kim Xá

Điểm thi tiếng việt

Vòng thi Lần thi Điểm Thời gian Ngày thi
loading...

Xếp hạng Quốc gia: ...

Xếp hạng tỉnh/TP: ...

Top