Hỗ trợ trực tuyến: 1900633330 - Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

ID: 2523640

Họ tên: Dương Thúy Hạnh

Ngày sinh: Sat Jul 24 2010 00:00:00 GMT+0700 (+07)

Thông tin

nhân

Lớp: 3

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Quận/Huyện: Huyện Đô Lương

Trường: TH Tràng Sơn 1

Điểm thi tiếng việt

Vòng thi Lần thi Điểm Thời gian Ngày thi
loading...

Xếp hạng Quốc gia: ...

Xếp hạng tỉnh/TP: ...

Top