Hỗ trợ trực tuyến: 1900633330 - Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

ID: 2470135

Họ tên: Nguyễn Đình Hải

Ngày sinh: Sat Dec 08 2012 00:00:00 GMT+0700 (+07)

Thông tin

nhân

Lớp: 1

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Quận/Huyện: Thành phố Bắc Ninh

Trường: TH Ninh Xá

Điểm thi tiếng việt

Vòng thi Lần thi Điểm Thời gian Ngày thi
loading...

Xếp hạng Quốc gia: ...

Xếp hạng tỉnh/TP: ...

Top