Hỗ trợ trực tuyến: 1900633330 - Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

ID: 2394152

Họ tên: Nguyễn Quỳnh Nhi

Ngày sinh: Tue Jan 01 2013 00:00:00 GMT+0700 (+07)

Thông tin

nhân

Lớp: 2

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Quận/Huyện: Huyện Thuận Thành

Trường: TH Chạm Lộ

Điểm thi tiếng việt

Vòng thi Lần thi Điểm Thời gian Ngày thi
loading...

Xếp hạng Quốc gia: ...

Xếp hạng tỉnh/TP: ...

Top