Hỗ trợ trực tuyến: 024 6666 8786 - 033 316 9868 (Từ 8h-17h)

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

ID: 2233421

Họ tên: Trần Thị Hòe

Ngày sinh: Wed Jul 23 2008 00:00:00 GMT+0700 (+07)

Thông tin

nhân

Lớp: 5

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Quận/Huyện: Thành phố Bắc Ninh

Trường: TH Nam Sơn số 2

Điểm thi tiếng việt

Vòng thi Lần thi Điểm Thời gian Ngày thi
loading...

Xếp hạng Quốc gia: ...

Xếp hạng tỉnh/TP: ...

Top