Hỗ trợ trực tuyến: 024 6666 8786 - 033 316 9868 (Từ 8h-17h)

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

ID: 2075645

Họ tên: Đỗ Thùy Lâm

Ngày sinh: 2010-07-30T17:00:00.000Z

Thông tin

nhân

Lớp: 3

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Quận/Huyện: Quận Ngô Quyền

Trường: TH Kim Đồng

Điểm thi tiếng việt

Vòng thi Lần thi Điểm Thời gian Ngày thi
loading...

Xếp hạng Quốc gia: ...

Xếp hạng tỉnh/TP: ...

Top