Hỗ trợ trực tuyến: 024 6666 8786 - 033 316 9868 (Từ 8h-17h)

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

ID: 2056479

Họ tên: Trịnh Quỳnh Anh

Ngày sinh: Mon Sep 12 2011 00:00:00 GMT+0700 (+07)

Thông tin

nhân

Lớp: 2

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Quận/Huyện: Quận Cầu Giấy

Trường: TH Mai Dịch

Điểm thi tiếng việt

Vòng thi Lần thi Điểm Thời gian Ngày thi
loading...

Xếp hạng Quốc gia: ...

Xếp hạng tỉnh/TP: ...

Top