Hỗ trợ trực tuyến: 024 6666 8786 - 0163 316 9868 (Từ 8h-17h)

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

ID: 1996563

Họ tên: Nguyễn Kiều Oanh

Ngày sinh: Sat Apr 14 2007 00:00:00 GMT+0700 (+07)

Thông tin

nhân

Lớp: 6

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Phúc

Quận/Huyện: Huyện Vĩnh Tường

Trường: TH Đại Đồng

Điểm thi tiếng việt

Vòng thi Lần thi Điểm Thời gian Ngày thi
loading...

Xếp hạng Quốc gia: ...

Xếp hạng tỉnh/TP: ...

Top