Hỗ trợ trực tuyến: 024 6666 8786 - 0163 316 9868

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

ID: 1906146

Họ tên: bạch vũ phong

Ngày sinh: Thu Sep 13 2012 00:00:00 GMT+0700 (ICT)

Thông tin

nhân

Lớp: 1

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Quận/Huyện: Huyện Gia Viễn

Trường: TH Gia Lạc

Điểm thi tiếng việt

Vòng thi Lần thi Điểm Thời gian Ngày thi
loading...

Xếp hạng Quốc gia: ...

Xếp hạng tỉnh/TP: ...

Top