Hỗ trợ trực tuyến: 024 6666 8786 - 033 316 9868 (Từ 8h-17h)

Tên đăng nhập không hợp lệ!

Show Hãy nhập mật khẩu

ID: 1844711

Họ tên: phạm yến như

Ngày sinh: Sun Jul 03 2011 00:00:00 GMT+0700 (+07)

Thông tin

nhân

Lớp: 2

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Quận/Huyện: Huyện Kiến Xương

Trường: TH Thị trấn Thanh Nê

Điểm thi tiếng việt

Vòng thi Lần thi Điểm Thời gian Ngày thi
loading...

Xếp hạng Quốc gia: ...

Xếp hạng tỉnh/TP: ...

Top